• Nombre de visites :
  • 7979
  • 26/1/2014
  • Date :

Kur'an'ın Gelecekten haber verme yönünden mucizeliği(4.Bölüm)

kuranın gelecekten haber verme yönünden mucizeliği(4.bölüm)

e) "Kitap"tan maksat Kur'an-ı Kerim'dir; ama her şeyden maksat, Kur'an-ı Kerim'in insanın hidayeti ve saadeti doğrultusunda etkili olan gerekli bütün öğretiler ve desturları içermesidir.

Bu öğretiler; itikat, ideoloji, ahlaki öğretiler ve insanın dört yönlü ilişkisindeki (Allah ile olan irtibatı, diğer insanlarla olan irtibatı, kendisi ile olan irtibatı ve âlemle olan irtibatı) ilmi desturları kapsamaktadır.

Bu bakışla Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefi, dini ve insanları hidayet eden hakikatleri açıklamaktır. Bu, bazı bilimsel hakikatlerin dakik ve mucizevî letafetle Kur'an-ı Kerim'de bulunmasına bir engel değildir.

Ama bu konuların açıklanması, Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefi değildir ve Kur'an-ı Kerim, bütün bilimleri içerdiğini iddia etmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi bilimsel konuların ye almasının faydaları vardır ve bunlardan bazıları şöyledir:

-) İlahi tekvini ayetleri göstermek ve bu şekilde Allah'ı tanımayı herkesim içinde yaygınlaştırmak.

-) Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelik yönünü göstererek onun ilahi bir kitap olduğunu ispatlamak.

-) Merak uyandırmak ve akletmeye yönlendirmek.

-) Bilimsel alanda insanlara ilham kaynağı olmak ve Müslümanların bilimsel gelişmelerini sağlamak.

-) Bilimsel konularla mead (ölümden sonraki hayat) gibi bazı dini hakikatlerin ispatlanması.

Bu görüş kabul edilebilir bir görüştür ve önceki görüşlerle de birleştirilebilir.

Allame Tabatabai, bu görüşü seçmiştir ve " "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ(Sana bu kitabı her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik)[13] bu ayetin tefsirinde şöyle yazmaktadır: "Her şey"den maksat, insanın hidayeti ile alakalı olan her şeydir. Yaratılış, mead, faziletli ahlak, ilahi kanunlar, geçmiş ümmetlerin kıssaları ve nasihatler gibi insanların ihtiyaç duyduğu konuları, Kur'an-ı Kerim açıklamaktadır ve biz, onun zahirinden bunu anlamaktayız.

 Ama bazı rivayetlerde, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş, gelecek ve kıyamete kadar olan ilimlerin olduğu geçmektedir. Eğer bu rivayetler sahih ise "Tibyan (açıklayıcı)"dan maksat, sözcük manasından daha geniş bir manadır.

Belki sözcük delaleti dışında başka işaretler vardır ve bu, halkın anlama imkanının olmadığı bazı sırları keşfetmektedir.


[13] Nahl Suresi, 89. ayet.

Kur'an'ın Gelecekten haber verme yönünden mucizeliği(1.Bölüm)

Kur'an'ın Gelecekten haber verme yönünden mucizeliği(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)