• Nombre de visites :
  • 1885
  • 28/10/2013
  • Date :

Vahhabilik

vahhabilik

Tarih boyu Vahhabilik [2]

Şeyh Muhammed dini konuları kendi kavramları ile onlara öğretti ve onları kendi emri altına getirdi.

Bundan sonra Şeyh Muhammed Necd hakimleri ve yargıçlarına mektup yazdı ve onlardan ona itaat etmelerini istedi. Bazıları itaat edip diğerleri ise itaat etmeyeceklerini bildirdiler, Şeyh'in davetini alaya alıp ve onu marifetsiz ve cahil olarak adlandırdılar. Bir grup onu büyücü adlandırıp bazıları ise kötü lakaplar verdiler. Şeyh ise Der’iye halkına Kıtal (savaş ve cihad) emri verdi. Onlar ise sürekli Necd halkı ile savaştı ve sonunda onları Şeyh'e itaat etmeye mecbur ettiler. Böylece Al-i Saud Necd ve oradaki kabilelere hakim oldular.

Bu grubun  ilk baştan kullandıkları yöntem şiddet, müslümanları katledip öldürmek ve onları kafir diye adlandırmak olmuştur.

Vahhabiler bügünkü Arabistan topraklarında bir hayli savaş ve kan dökülmesinden sonra onları kendilerine tâbii ettiler. Sonra, Şeyh Ahmet İhsai’nin yazdığı ve bu kitapta İmamların makamını yükseltmekle beraber üç ilk halifeye küfür söylediği Şerh uz-Ziyare adlı kitabına dayanarak Şiaların ölüm fermanını bazı Ehl-i Sünnet alimlerinden de alıp Hicaz'dan Atebat -Irak'taki İmamların kutsal türbeleri- olan topraklara saldırmaya başladılar. Onlar İmamların (a.s.) mezarlarını yağmalamaktan ilave çok korkunç bir katliam başlattılar ve onlar ile mualif olan bir çok Şii alimlerini de öldürdüler. Vahhabiliğin oluşum zamanında tebliğ yöntemleri ilk olarak Arabistan'da kabile başkanlarına mektup göndermekle onları davet etmekti. Daveti kabul etmedikleri takdirde onlar saldırı, kan dökme ve öldürmekle onları itaat etmeye mecbur ediyorlardı.

Vahhabiyetin sonuçları:

İngiltere sömürgeciliği tarafından yapılan çabalar sonucunda iki aile yani Al-i Saud ve Al-i Şeyh arasında koalisyon oluştu ve bütün Arabistan topraklarını ele geçirip Saudi Arabistan Krallığını kurduktan sonra dîni işler Al-i Şeyh diye meşhur olan Muhammed ibni Abdulvahhab'ın çocuklarına devredildi ve siyasal işler ile ülkenin yönetimi ise Al-i Saud adlanan Saud ibni Abdulaziz’in çocukları ve torunlarına verildi. Geçen yüzyılda Arabistan büyük petrol kaynaklarını bulup büyük servete ulaşınca, Vahhabiler yavaş yavaş İslam dünyasında da kendi düşüncelerini yaymaya ve tebliğ etmeye başladılar. Zengin Saudi Arabistan ülkesinde Vahhabilerin hükümetleri güçlenince ve diğer taraftan ise başka ülkelerde de yeni hükümetler iktidara gelince, Vahhabiler petrolden elde ettikleri bol servet ile kendi hedeflerine ulaşma yöntemini de değişip ellerinde olan bol para sayesinde geçici olarak saldırı ve insanları öldürmekten vaz geçip kültürel yollar ile diğer ülkeleri etkilemeye çalıştılar.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Tarih boyu Vahhabilik

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)