• Nombre de visites :
  • 424
  • 24/12/2013
  • Date :

Fethullah Gülen'den Erdoğan’a sert karşılık

fethullah gülenden erdoğana sert karşılık

ABD’de yaşayan Fethullah Gülen, Başbakan Erdoğan'ın 'inlerine gireceğiz" sözlerine cevap verdi.

 Başbakan Tayyip Erdoğan, rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgili Cemaat'i sorumlu tuttu ve "istedikleri kadar devlet içine sinsinler. İnlerine gireceğiz" dedi. Gülen'den yeni açıklama geldi...

Hükümete ettiği beddua ile olay yaratan Fethullah Gülen'den ''Birlik, Dirlik ve Beraberliğin Yolu'' başlığıyla yeni bir açıklama geldi.

''Müslümana “çete”‌ diyen, “şebeke”‌ diyen, “eşkıya”‌ diyen ve onları inlere sığınmış goriller gibi, maymunlar gibi gören..'' diyen Gülen, ''Bunlarla hiçbir eğri düzeltilemez. iki metre genişliğindeki tahta kulübeleri “in”‌ şeklinde görme, esasen “in”‌in neden ibaret olduğunu bilmemenin ifadesidir. Kimin “in”‌de olduğunu Allah görüyor.“İnlerdeki maymunlar, goriller, ayılar, sırtlanlar, yılanlar, çıyanlar gibi…”‌ “İn”‌ deyince onlar anlaşılır'' ifadelerini kullandı.

BİRBİRİNİN AYAĞINI KAYDIRANLAR MÜSLÜMANLIKTAN FERSAH FERSAH UZAKTIR

* Arkadan yeni bir nesil, topraktan başını dışarıya çıkaran rüşeymler gibi başını dışarıya çıkarır, başağa yürür. Bir müddet de o ceditlerle cedit bir dünya oluşur. İman, yeni gökten inmiş gibi duyulur. Herkes meseleyi Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi duyar. Aşere-i mübeşşere gibi duyar. Hak dostları gibi duyar. Sanki böyle gökten yeni inmiş şebnemler gibi ruh yapraklarına dökülmüş de tazeliğiyle onu duyuyor ve heyecana geliyor gibi hissederler ve din gerçek manada, İslamî ruh ve mana gerçek manada, mefkuremiz gerçek manada, ruh abidemizin ikamesi de gerçek manada ancak o cedid nesille gerçekleşir. Yoksa birbirinin ayağını kaydıran, istemediği insanlara çelme takan, nâsezâ nâbecâ sözlerle insanları karalayan insanlar, Müslümanlık deseler de ondan fersah fersah uzaktırlar. Din deseler de ondan fersah fersah uzaktırlar.

MÜSLÜMANA ÇETE DİYEN, ŞEBEKE DİYEN...

* Müslümana “çete”‌ diyen, “şebeke”‌ diyen, “eşkıya”‌ diyen ve onları inlere sığınmış goriller gibi, maymunlar gibi gören.. bunlar partallaşmış düşüncelerin sözlere, düşüncelere, ifadelere aksedişinden başka bir şey değildir ve bunlarla hiçbir eğri düzeltilemez. İnsanlığın beklediği o hakikatler hiçbir zaman bunlar sayesinde kazanılamaz. Emekler durur insanlık ve sürekli beklediği ümitlerinin inkisarıyla bir kere daha asâ gibi bükülür iki büklüm olur. Bir kere daha inler, bir kere daha inkisar yaşar. Bir kere daha ateş böceklerini Sirüs yıldızı gibi alkışlamış olmanın aldanmışlığı içinde hicap duyar, başını önüne eğer, “Affet beni Allahım!”‌ der.

İN SÖZÜNE CEVAP

* Hakka-hakikate hizmet edenler, adanmışlar.. Ömürlerini bazıları itibarıyla cami pencerelerinde -iffetlerine toz kondurmamak için- geçiren insanlar.. O cami pencerelerini “in”‌ şeklinde görme; iki metre genişliğindeki tahta kulübeleri “in”‌ şeklinde görme, sırf halka el açmamak, dilenmemek, hak yememek için hayatlarını belli bir darlık içinde o darlığa mahkum ederek geçirmek isteyen insanların o darlıklarını “in”‌ gibi görme, esasen “in”‌in neden ibaret olduğunu bilmemenin ifadesidir. Evet, böyle diyecekler ve sizi bu tür düşüncelerle mâşerî vicdanda belli şeylere mahkum etmek isteyecekler ama bunların hepsi seviyesizliğin ifadesidir.

'DENSİZ' TABİRİNİ KULLANMADIM

Betahsis “densiz”‌ tabirini kullanmadım. Hakka gönül vermiş insanlar, Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın yolunda olanlar, bence aynı şeylerle de mukabele etmemeli. Hatta gözleriyle görseler bile.. Nitekim benim, velayetinden, hakka karşı gözünün açık olduğundan şüphem olmayan birisi, birisinin genel mefkuremize ve düşüncelerimize, gaye-yi hayalimize ve ideallerimize ters insanların arkasına takılıp -onlara takılmak suretiyle bir yere varacağını zanneden bir insan- onlar girdikleri yerde gorillere dönüşmüşlerdi, o da arkalarından girince, o da gorile dönüşmüş. Ama ben bunu kimseye söylemedim. Bunu kimseye söylemek bir insanı içine düştüğü o çamur içinde “Oh müstehak!..”‌ demek gibi bir densizliktir. Mü’mine öyle bir densizlik yakışmaz.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)