• Nombre de visites :
  • 4982
  • 13/4/2013
  • Date :

Velayet-i Fakih Şehid Mutahhari’nin Bakış Açısından(17.Bölüm)

velayet-i fakih şehid mutahhari’nin bakış açısından

4- Hiç bir fakihin bu genel kural hakkında şüphesi yoktur ki: İslamın bir büyük maslahatı uğrunda daha küçük olan bir maslahattan vaz geçilmelidir ve bir İslamın bulaşması ihtimali olan bir büyük bozukluğu engellemek için ondan daha küçükleri katlanılmalıdır. Bu konuda kimsenin şüphesi yoktur.

Bunlar pratikte yapılmıyorsa, bu İslam ile ilgili değildir. Bunun nedeni ya zamanın fakihi maslahatları teşhis etmediğine göre yada halktan korktuğu ve cesaretinin olmaması yüzündendir ancak yine İslamın suçu değildir. İslam doğru bir yol açmıştır. (1)

5-İslamın başka bir özelliği onun İslami hükümete yada başka bir deyişle İslami topluma verdiği yetkilerdir. Bu yetkiler çok geniştir. Yeni koşullarda ve yeni ihtiyaçlar duyulduğunda İslami hükümet temel İslam kurallarınca geçmişte konusunun varolmadığı yüzünden varolmayan tamamen yeni bir kuralları uygulayabilir.

İslami iktidarın yetkileri ilâhi kuralların iyice uygulanması, zaman gereksinimleri ile uyum sağlamak ve her asrın kendine özgü programlarının iyice ayarlanması için gerekli sayılmaktadır. Bu yetkiler bir sıra sınırları ve koşulları vardır ancak onları açıklamak bu yazı için uygun değildir. (2)

6-Şehid Mutahhari İslami toplum ve İslami maslahatların yetkisi olan İslami hâkim yetkileri konusunda şöyle yazıyor:

Acaba Peygamber (s.a.a.)de olan hak sadece onun kendi hakkı mıydı? Hayır, İmama da aktarılır. Yani peygamber (s.a.a.)den sonra İmam (a.s.) toplumun sorumlusu ve temsilcisi olur ve bu hak ona aktarılır. Peki şimdi bu hak sadece Peygamber ve İmam (s.a.a.)a mı aittir yoksa Allah tarafından şer’i hükümeti olan her kese Peygamber ve İmamın halifesi olarak aktarılır? Evet, ona da aktarılır. (3)

Şehid Mutahharinin dikkat ve zekiliğini gösteren nokta şudur ki o, İslami hükümetin çok geniş yetki alanına işaret ettikten sonra bir sıra örnekler sunuyor: Hz. Ali (a.s.) zamanında vergi konusu, hukuî boşanma, Mirzay-i Şirazi tarafından tömbekinin haram edilmesi ve Ayetullah Burucerdi emriyle yeni caddeler düzeltmek için ve sahiplerine ödemekle beraber onları razı etmek şartıyla bazı evlerin yıkılması.

Şehid Mutahhari bunları söyledikten sonra şu noktayı vurguluyor ki, İslami hükümetin geniş yetkileri konusu hakların çekişmesi, önemli ve daha önemli konular meselesi, şeriatın kolaylığı meselesi, zarar vermeyip zarar görmeme kuralı ve başkalarını zor durumda bırakmama kuralı gibi konulardan ayrıdır. (4)


1-         İslam ve Zamanın Gereksnimleri/ s.86

2-         Nubuvvetin Bitirilişi/ s.86

3-         İslam ve Zamanın Gereksnimleri/ cilt1, s.190

4-         İslam ve Zamanın Gereksnimleri/ cilt, s.92, Nubuvvetin Bitirilişi/ s.83, 86 ve Şehid Mutahharinin diğer eserleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)