• Nombre de visites :
  • 4561
  • 13/4/2013
  • Date :

Velayet-i Fakih Şehid Mutahhari’nin Bakış Açısından(12.Bölüm)

velayet-i fakih şehid mutahhari’nin bakış açısından

Bazıları sözde geleneksel liderliği eleştirmeye başlamış ve liderliğin din alimlerinden aydın dedikleri kata devredilmesini istiyorlar. Onlar kendi boş hayallerinde Şii İslamın hareket ve enerjisini milleti kurtarmak için kullanmak istiyorlar. (1)

Bu sayın aydınlar bir az uykularından geç kalkmışlar! Çünkü bu azemetli hareket ve enerji kaynağının sahipleri kendileri bu kaynağı nasıl kullanacaklarını iyi bildiklerini göstermişler ve Buna göre kimseye onları dışlamaya fırsat vermeyeceklerdir.

Her sabah devretme umuduyla yerlerinden kalkıp her gece ise din alimlerini dışlama rüyasını gören bu aydınlar başka bir iş fikrinde olup insanlık dünyasına başka bir hizmet yapma düşüncesinde olsalar daha iyi olur!

İslam, İslami kültür ve İslami psikolojik enerjisi kaynağının olduğu gibi kendi sahiplerinin elinde kalmasına izin verin çünkü onlar aynı ortamda büyümüş ve onunla yoğrulmuşlar. Halkımız onların sesi ve tavırlarıyla daha tanıdıklar. (2)

Başka bir yerde Şehid Mutahhari din alimlerinin ortamdan atılmaları konusunda uyarıyor:

Meşrutiyet Hareketi (İranda meclis kurma ve şahın iktidarını bölme hareketi), Irak Bağımsızlık Hareketi ve İran Milli Hareketinde olduğu gibi din alimlerinin gücü ile ilk merhaleyi yani eski rejimi devirdikten sonra din alimlerini bir tarafa atıp onları karalayıp sonra kendileri işi ellerine almak istiyorlar. (3)

Şehid Mutahhari sömürgeciler ve diktatörlere karşı hareketlerin oluşup zafere uğramalarında Şii din alimlerin rolünü hatırlatırken şöyle diyor:

İran Devrimi gelecekte de sonuca varıp aynen olduğu gibi zaferle ilerlemek isytiyorsa, yine din alimlerinin elinde olmalıdır. Bu bayrak din alimlerinin elinden alınırsa ve aydın denen kişilerin eline geçerse yüz yıl bile değil bir kuşak sonra İslam tamamen mahvolur.

Daha sonra Şehid Mutahhari din alimlerinin başarı ve güçle İslam Hareketini liderlik etmeleri için din alimleri örgütünün yeniden düzenlenmesini ve bu örgüt içinde mevcut olan engellerin kaldırılmasını öneriyor. (4)

Bu yüzden Şehid Mutahhari İslami kalkınmanın liderliği için zaman, koşullar, zamanın gereksinimleri, ihtiyaçları, dertleri ve ilaçları ile tanış olmayı gerekli bir konu olarak ileri sürüyor.

Biz bugün Hace Nasir’lere, Ebu Ali Sina’lara, Molla Sadra’lara, Şeyh Ensari’lere, Şeyh Bahai’lere, Muhakkik-i Hilli’lere ve Allame Hilli’lere ihtiyacımız vardır; ancak dördüncü, yedinci ve on üçüncü yüzyıl deği, on dördüncü yüzyıl (Hicri) ve şimdiki zamanın Hace Nasir’leri, Ebu Ali Sina’ları ve Şeyh Ansari’lerine. (5)


1-         İslami Kalkınmalar/ s.82, 83

2-         İslami Kalkınmalar/ s.84, 85

3-         İslami Devrim Hakkında/ s.125

4-         İslami Devrim Hakkında/ s.193

5-         Son Yüz yılda İslami Kalkınmalar/ s.75

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)