• Nombre de visites :
  • 1507
  • 31/12/2012
  • Date :

Çocuk, Kitap ve Şiir(2.Bölüm)

çocuk, kitap ve şiir

İki-dört yaş döneminde kitaplar, çocukla yetişkinler arasında olumlu ve eğitici bir söyleşi aracı olurlar. ABC kitaplarındaki resimler çocuğa gösterilerek anlatılır. Bu sayede çocuk bir yandan somut kavramları öğrenmeye bir yandan da sözcük dağarcığını geliştirmeye başlar. Bu yaşlar arasındaki kitaplarda dil önemlidir. Üç-dört yaşlarında birbiri ile ilişkili resim ve cümlelerden oluşan, tek olaylı, neşeli ve gerçekçi öyküler ilgi uyandırıcıdır. Bu yaşlarda çocuk sadece dinleyici değildir, anlatmaya çalışmaya başlar. Düzgün konuşup, sorular sorabildiği için aynı kitabı tekrar tekrar dinlemek ister. Bu şekilde dikkatli dinlemeye, sormaya ve anlatmaya alışan çocuk, çevreye uyumda zorluk çekmeyecektir. Sözlü anlatım becerisi gelişecektir, bu beceri ileride yazılı anlatım becerisinin gelişmesinde de yardımcı olacaktır. Dört-altı yaşlarında, çocuk yaşıtlarıyla birlikte okunan kitabı dinlemeyi, dinlediği kitap hakkında sorular sormayı ve soruları cevaplamayı, aynı öyküden başka öyküler çıkarmayı öğrenebilir ve sever. Konuşma, soru sorma ve anlatmanın geliştiği yaşlarda bu tür bir öğrenme çocuğun zeka gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca beş-altı yaş çocukları için hazırlanan kitapların resimlerindeki ayrıntılar çocuğun hayal gücü gelişimi açısından da önemlidir. Hayal dünyasının geniş olması bilimsel düşünceyi geliştirecek ve gelecekle ilgili planlar yapmasını kolaylaştıracaktır.

İyi ve nitelikli kitaplar, çocuğun kendini tanımasını, gerektiğinde davranışlarını değiştirmesini ve kişiliğini geliştirmesini sağlar. Bunların yanında kitaplar, çocuğun resme, dramatik etkinliklere, müziğe, diğer güzel sanatlara karşı ilgi duymasına yardımcı olur. Her yöndeki becerisini arttıracağı gibi canlılarla olan ilişkisini de olumlu yönde etkiler.

Çocuk kitaplarının çocuklar tarafından sevilmesi, dinlenmesi ve okunması için biçim ve içerik açısından belli özelliklere sahip olması gerekmektedir. İçerik özellikleri (tema, konu, karakterler, dil ve üslup) ve şekil özellikleri (kullanılan malzeme, boyut, ağırlık, kapak ve ciltleme, punto, mizampaj ve resimleme) çocuğun gelişim aşamalarına ne kadar uygun ise çocuk yayınlarının çocuk eğitimine ve gelişimine katkıları da o kadar olumlu olacaktır.

Şiirler

Şiirler, hayal gücü, duygusallık, uyum ve ölçü gibi kendine özgü anlatım biçimi olan bir edebiyat türüdür .

Çocuğun şiirle ilgilenmesi şöyle açıklanmaktadır: "Kafiyelerin sağladığı ahenk, hecelerin düzen ve dengesinden meydana gelen melodi, şüphesiz çocukların hoşuna gider. Bundan başka, manzumelerin kolay ezberlenmesi de tercihlerine diğer bir sebep teşkil eder". Çocuklar dinlerken zevk aldıkları şiirleri daha sonra ezberlemeye başlarlar.

Çocuk şiirlerinin konuları, genellikle çocuk dünyasını ileriki dönemlere taşıyacak, yaşama sevinci ve coşku veren izlenimlerden oluşan bir özellikte olmalıdır . Öncelikle bu dönemde, çocuğun düşünme ve olayları algılayış biçimi, duygularını ifade ediş biçimi, sözcük dağarcığı, dikkat süresi gibi özelliklerinin şiir seçiminde dikkate alınması gerekir. Çocuk şiirlerinin çok uzun olmamasına, kafiyelerinin sık ve belirgin olmasına; konunun anlaşılırlığına özen gösterilmelidir.


Çocuk, Kitap ve Şiir(1.Bölüm)

Çocuk Eğitimi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)