• Nombre de visites :
  • 3456
  • 15/12/2012
  • Date :

HZ. MEHDİ’NİN (A.S) YOLU

hz. mehdinin (a.s) yolu

Birçok hadisler Hz. Mehdi’nin yolunun da ceddi Hz. Resulullah’ın sireti ile aynı olduğunu ve Hz. Resulullah’a (s.a.a) nazil olmuş olan Kur’an’ı savunduğunu beyan etmektedir. Örneğin: Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"Benim Ehl-i Beyt’imden birisi kıyam edecek ve benim sünnetimle amel edecektir."[1]

Ve yine şöyle buyurmuştur: "Kâim benim evlatlarımdandır; adı, benim adım ve künyesi de benim künyemdendir, insanları benim dinime, bana itaate ve Kur’an’a davet edecektir."[2]

Ve buyurmuştur: "Onikinci (göbekten) oğlum, insanlara görünmeyek bir şekilde gaybete çekilecektir. Bir zaman gelecek ki İslam’ın sadece ismi ve Kur’an’ın da sadece bir kitap olarak fiziği kalacaktır. O zaman Allah ona kıyam izni verecek ve onunla İslam’ı güçlendirerek yenileyecektir."[3]

Keza şöyle buyurmuştur: "Mehdi benim itretimden -soyumdan- olan birisidir ki benim sünnetim için savaşacaktır. Ben de Kur’an için savaştım."[4]

Bu hadislerde de görüldüğu gibi Hz. Mehdi’nin sireti ve programı İslam’ı yayma, Kur’an’ın azametini ihya etmek ve Hz. Resulullah’ın (s.a.a) sünnetini icra etmek için savaşmaktır.

O halde birinci grup hadislerde birtakım icmal var ise de bu hadisler vasıtasıyla ortadan kaldırılmaktadır. Velhasıl o hadisleri de şöyle tefsir etmek gerekir: "Gaybet zamanında dinde bir takım bidatlar ortaya çıkacaktır, İslam ve Kur’an hükümleri insanların şahsi eğilimleri üzere tefsir edilecektir.

Birçok hudud ve hükümler sanki hiç İslam’ın değilmişcesine unutulacaktır. Hz. Mehdi (a.s) zuhur edince bidatları kaldıracak ve ilahi hükümleri ilk şekliyle ortaya koyacak, İslami hükümleri müsamaha göstermeden uygulayacaktır. şüphesiz bu da insanlar için beklenmedik bir vakaa olarak algılanacaktır.

Hz. Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

"Kâim kıyam edince Resulullah’ın (s.a.a) siretiyle amel edecek, Muhammed’in (s.a.a) yol ve sünnetini tefsir ve beyan edecektir."[5]

Fuzeyl b. Yesar şöyle der: Hz. Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: "Kâim’imiz kıyam edince insanlar açısından bir takım zorluklarla karşılaşacaktır ki,

Peygamber cahiliye döneminde o kadar zorlukla karşılaşmamıştı." Ben, "Nasıl olur?" diye sordum İmam şöyle buyurdu: "Peygamber kıyam edince insanlar taş ve çubuklara tapıyordu.

Ama Kâim’imiz, insanlar Allah’ın hükümlerini tam tersine tefsir ettikleri, Kur’an vasıtasıyla aleyhide deliller getirdikleri bir dönem de zuhur edecektir." Sonra da şöyle buyurdu: "Allah’a andolsun ki soğuk ve sıcağın evlerine girdiği gibi Mehdi’nin (a.s) adaleti de evlerine girecektir."[6]


[1]- Bihar, c.51, s.82.

[2]- Ispat-ul Hudat, c.7, s.52.

[3]- Muntehab-ul Eser, s.98.

[4]- Yenabi-ul Mevedde, c.2, s.179.

[5]- Bihar, c.52, s.347.

[6]- Isbat-ul Hudat, c.7, s.86.

İmam Zaman (a.f.) Zuhur Ettikten Sonra

Gaybet Dönemindeki En Büyük Vazifemiz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)