• Nombre de visites :
  • 1275
  • 9/9/2012
  • Date :

İMAM MEHDİ (A.F) HÜKÜMETİNİN ARMAĞANLARI -1

peygamber(s.a.a)’in ehl-i beyt’inden olan mehdi(a.s)

Bireyler ve gruplar kudrete ulaşmadan önce kuracakları hükümetlerinin bir takım idealler ve hedefleri olduğunu iddia ederler. Bu hedef ve ideallere ulaşmak için de programlarını sunarlar. Ne yazık ki kudrete ve hükümete ulaştıkları zaman, gün geçtikçe hedeflerini gerçekleştirmede başarısızlığa uğrarlar. Kimi zaman hedeflerini değiştirir, kimi zaman da hedeflerini ve ideallerini tamamen unuturlar.

Hükümetlerin önceden belirlemiş oldukları arzu ve hedeflere ulaşamamalarının nedeni şudur; ya uygulamak istedikleri hedefler, ya da planlanan hedefler hükümet için kapsayıcı değildir. Ama genel olarak başarısızlık, programları icra edip yürütecek insanların liyakatsiz olmasından kaynaklanmıştır.

İmam Mehdi’nin (a.f) hükümetinin hedefleri, gerçek ve asil hedeflerdir. Bu hedefler, insanların vicdanlarından kaynaklandığı için herkes bu hedeflere ulaşmak arzusundadır. İmam Mehdi (a.f) hükümetinin programları, Kuran ve Ehlibeyt’in (a.s) öğretileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bütün bölümlerde de yürütme garantisi bulunmaktadır.

Bundan dolayı bu büyük inkılâbın faydaları gözle görülür derecede büyük ve önemlidir. İmam Mehdi’nin (a.f) hükümetinin insanlara faydasını bir cümlede anlatacak olursak şöyle deriz; Hz. Mehdi’nin (a.f) hükümeti, Allah’ın insanoğlunun fıtratına emanet olarak bıraktığı maddi ve manevi bütün ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir hükümettir.

Şimdi rivayetler ışığında, İmam Mehdi’nin (a.f) hükümetinin insanlara ne gibi faydalar ve hediyeler sunacağına değineceğiz:

1- Kapsayıcı Adalet

Birçok rivayette “Hz. Mehdi’nin (a.f) hükümetinin en önemli işlerinden birisi yeryüzünü adaletle doldurmak.”‌ olarak açıklanmıştır. Hükümetin hedefleri bölümünde bu konu hakkında yeterince açıklamalarda bulunmuştuk. Fakat bu bölümde açıklanan hakikate biraz eklemelerde bulunacağız.

Adalet, Âl-i Muhammed’in (s.a.a) Kaimi’nin (a.f) hükümeti döneminde toplumun bütün alanlarında icra edilecektir. Camianın her kesimine hâkim olacaktır. Adaletin uygulanmadığı büyük veya küçük hiçbir kurum veya hiçbir kuruluş kalmayacaktır. Hepsinde adalet en güzel ve en dakik bir şekilde uygulanacaktır. İnsanların ilişkileri de bu esasa göre kurulacaktır.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a andolsun ki soğuk ve sıcak evlerin içine nasıl giriyor ise (İmam Mehdi -a.f-) adaleti insanların evinin içine kadar götürecektir.”‌[1]

Toplumun en küçük kurumu olan bir ev bile adalet merkezine dönüşürse ve aile bireyleri birbirlerine adilce davranırlarsa İmam Mehdi (a.f) hükümetinin zor kullanmaksızın adaleti ve iyiliği emreden Kuran eğitimi ışığında bireyleri terbiye ettiği anlaşılacaktır.[2] Böyle bir ortamda insanlar ilahi ve insani vazifelerinin gereği başkalarının haklarını (bir makam ve rütbeye sahip olmasalar da) muhterem sayacaklardır.

Vaat edilen Mehdi’nin (a.f) hükümetindeki İslami camiada adalet, asil ve kültürel bir akım olarak Kuran’ın desteği ile hâkim olacaktır.

İmam Mehdi (a.f) hükümetine sadece kendini beğenen, şahsi menfaatleri peşinde olan, Kuran ve Ehlibeyt’in (a.s) öğretilerinden uzak, ahlaki açıdan eğitimsiz, kalpleri taşlaşmış, hidayet yolları yüzlerine kapatılan ve bedbahtlar muhalefet edecektir.

Adalet hükümeti, bu tür insanların karşısında duracak, onların ilerlemesine ve camiaya kök salmalarına müsaade etmeyecek ve özellikle de hükümet makamlarına nüfuz etmelerine engel olacaktır.

Evet, böyle kapsayıcı, herkes için eşitlik getirecek bir yönetim, beklenen Mehdi’nin (a.f) insanlara sunacağı büyük bir hediye olacaktır. Böylece İmam Mehdi’nin (a.f) inkılâbının en büyük hedefi olan adaleti bütün dünyaya yaymak gerçek manada gerçekleşecektir. Zulüm, baskı ve haksızlık toplumun bütün tabakalarından giderilecek hatta aile bireyleri arasındaki haksızlıklar da bertaraf edilecektir.

[1]- Biharu’l-Envar, c.52, s.362

[2]- Kurân-ı Kerim şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah adaleti iyiliği ve özellikle akrabalara yardım etmeyi emreder”‌ Nahl, 90


Hz. Mehdi (af) Nasıl ve Nereden Zuhur Edecek?

Hz. Mehdi (af)ın Zuhur Alametleri-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)