• Nombre de visites :
  • 1652
  • 9/7/2012
  • Date :

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -5

hz. mehdi (a.s)ın zuhurunun altyapıları

Kuran-ı Kerim’de, zalim bir hâkim olan Calut’un zulmünden bıkmış İsrail oğullarının, zamanlarının Peygamber’inden (a.s) kendileri için bir komutan seçmesini diledikleri ve onun komutasında Calut ile savaşmak istedikleri anlatılmaktadır.

“İsrail oğullarının Musa'dan sonra ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar, peygamberlerine: “Bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım...”‌ demişlerdi. O da: “Size savaş farz kılınırsa, ya savaşmazsanız?”‌ dedi. Onlar: “Bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?”‌ dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah, o zalimleri bilir.”‌[21]

İsrail oğullarından birçoğu savaş için çıktıkları yolda gevşeklik gösterdi ve sadece az bir grup sonuna kadar savaştı. Onların savaşmak için kendi peygamberlerinden (a.s)  komutan istemeleri savaşa ve fedakârlığa hazır olduklarını göstermektedir.

Öyleyse şöyle söyleyebiliriz:

İmamı Zaman’ın (a.f) zuhuru, herkesin canı gönülden toplumsal adaleti, emniyeti, ahlaki değerleri benimsedikleri, samimi bir şekilde istedikleri ve manevi açıdan ilerlemeyi talep ettikleri zaman gerçekleşecektir.

İnsanlar, adaletsizlikten ve ayrımcılıktan bıktıkları zaman, göz göre göre zayıf ve fakir insanların, zengin ve kudret sahiplerinin ayakları altında ezildiklerini gördükleri zaman;  birçok insanın bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu bir durumda nefislerinin tutsağı olmuş bir grubun bütün maddi imkânları kendi etraflarında topladıklarını gördükleri zaman; küçük bir çadır veya yer bulup uyuyamayan ya da parklarda soğuktan dolayı kıvrılıp uyuyan kimsesiz insanlar varken para babalarının kendilerine saraylar, villalar ve gökdelenler yapıp yüz kızartıcı toplantılarda ve partilerde hadsiz hesapsız su gibi para harcadıklarını gördükleri zaman; işte böyle bir ortamda adalete duyulan ihtiyaç doruk noktasına ulaşır.

Böyle bir toplumda ahlaki fesat kendini çeşitli şekillerde gösterip yaygınlaşır. İnsanlar ahlak dışı işleri yapmada birbirleriyle yarışırlar. Çirkin işler yapmalarına rağmen bu işlerden dolayı birbirlerine karşı övünürler. Dolayısıyla da ilahi emirlerden uzaklaşıp iffetsiz ahlak dışı işlerine yasal bir iş süsü verirler.

Bu olumsuz işlerin arkasından aile düzeni zayıflar. Gayri meşru ve sahipsiz çocuklar çoğalmaya başlar. Ve camia içine sel gibi akın ederler. İşte böyle bir zamanda insanlara emniyeti, adaleti ve ahlaki değerleri hediye edecek bir kurtarıcıya olan istek ve arzu artacaktır. İnsanlar, bütün maddi lezzetleri tatmalarına rağmen hayatlarından razı olmayacaklardır. Maneviyata yönelmekten başka bir çareleri kalmayacaktır. İşte o zaman İmam Mehdi’nin (a.f) nur çeşmesinden ve hakikat pınarından susuzluklarını gidermeyi arzulayacaklardır.

İnsanlar bütün devletleri ve nizamları görüp tecrübe ettikten sonra, âlem ve dünyanın gerçek kurtarıcısın Hz. Mehdi (a.f) olduğunu anlayacaklardır. İnsanların ona olan istekleri ve aşkları doruk noktasına ulaşacaktır. Çünkü O, fesat ve zulüm ile savaşacak, insanlara temiz ve ümit dolu bir hayat sunacak ilahi bir program ile yeryüzünü aydınlatacaktır.  Eğer insanlar imama olan ihtiyacı idrak edebilseler, bunu anladıktan sonra da onun zuhuru için ortamı hazırlamaya çalışsalar ve engelleri yolundan kaldırsalar işte o zaman zuhur gerçekleşecektir...

Peygamber efendimiz (s.a.a.) ahir zamanı ve zuhurdan önceki dönemi şöyle anlatmaktadır:

“Bir zaman gelir ki o zamanda Müminler zulmün şerrinden ve fesattan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklar. İşte böyle bir dönemde Allah (azze ve celle) benim soyumdan ve Ehlibeyt’imden (a.s) birini gönderecektir.”‌[22]


[21]- Bakara, 246

[22]- ikdu’d-Durer, s.73

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -1

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)