• Nombre de visites :
  • 1756
  • 5/7/2012
  • Date :

Hz. Mehdi (a.s)ın Zuhurunun Altyapıları -2

zuhurun altyapıları

Amerikalı siyasal danışman olan Alvin Tafler  krizlerin aşılabilmesi ve dünya toplumunun ıslah edilmesi için “Üçüncü Akım”‌[4] görüşünü ortaya atmıştır. Bununla birlikte ilginç itiraflarda da bulunmaktadır:

“Batı toplumunun yüz yüze olduğu zorlukları sıralayacak olursak sonuna ulaşamayız. Çağdaş sanayi medeniyetlerinin arka arkaya çöktüğünü ve beceriksizlik hortumunun içine sürüklendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda ahlaki çöküşün pis kokusu da insanı çok rahatsız etmektedir. Neticede rahatsızlık dalgaları ve ortamın değişmesi için baskıların artması üst üste yığılmıştır. Bu baskılar için yüzlerce çözüm yolları sunulmuştur. Mükemmel ve inkılâpçı oldukları iddia edilen projeler çizilmiş ve programlar hazırlanmıştır. Fakat sorunları çözmek için defalarca hazırlanan yeni kanunlar, programlar ve verilen emirler zorlukların musibetini artırmış, acizlik ve ümitsizlik hissini alevlendirmiştir. Hiçbir faydası ve tesiri olmamıştır. Bu duygu, bütün demokratik düzenler için tehlikedir. Romanlarda anlatılan beyaz atlı  kurtarıcıya duyulan ihtiyacı günden güne arttırmıştır.”‌[5]

b. Rehberlik

Bütün kıyamlarda, rehbere olan ihtiyaç kıyamın ilk gereksinimlerinden sayılmaktadır. Kıyam ne kadar geniş ve büyük hedefler peşinde olursa, aynı oranda da güçlü ve hedeflere uygun bir rehberliğe daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Zulüm ve baskı karşısında durmak, yeryüzünde adil ve eşitlik ilkeleri üzere hükmetmek için doğru ve sağlam bir şekilde yöneticilik yapan bilinçli, akıllı, güçlü ve şefkatli bir rehberin varlığı inkılâbın temelini oluşturur.  Büyük kıyam rehberi unvanıyla enbiyaların ve vasilerin ümidi olan Hz. Mehdi (a.f) yaşıyor ve her yerde hazırdır. O yeryüzünde gayb âlemiyle irtibatı olan tek rehberdir. Bütün varlıkların irtibatından tam olarak haberdardır. Kendi zamanındaki insanların en bilgini ve üstünüdür.

Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:

“Biliniz ki, Mehdi (a.f) bütün ilimlerin varisidir. Bütün ilimleri bilmektedir .”‌[6]

O, bütün tutsaklık zincirlerinden ve bağlarından kurtulmuş tek rehberdir. Sadece Allah’ın hoşnutluğunu düşünmektedir.

Bundan dolayı evrensel kıyam, rehberlik açısından en güzel şartlara sahiptir.

c- Yardımcılar

Zuhurun gerçekleşmesi için lazım olan şart ve ortamlardan biri de, kıyamı destekleyecek ve evrensel hükümetin işlerini yerine getirecek liyakatli yardımcıların olmasıdır. Evrensel kıyam ilahi rehberin önderliğinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla ona uygun dostlara ve yardımcılara ihtiyaç vardır. Dost ve yardımcı olduğunu iddia eden herkesin bu meydana girmesine izin verilmez. Bu konuda aşağıdaki nakledeceğimiz olay üzerinde düşünerek çok dikkat etmenizi istiyoruz:

İmam Sadık’ın (a.s) Şialarından olan Sehl b. Hasan Horasani, bir gün hazreti Sadık’a (a.s) şöyle arz etti:

“Yüz bin kılıç sallayan Şia’ya sahip olmanıza rağmen, hakkınız olan hükümeti ele geçirmenize engel olan şey nedir? İmam (a.s) içi ateşle dolu bir tandır hazırlamalarını emretti. Tandırdan alevler yükselmeye başlayınca İmam (a.s) Sehl’e; “Ey Horasanlı! Kalk ve tandırın içine otur.”‌ Buyurdu, Sehl, imamın ona öfkelendiğini zannederek özür dilemeye başladı: “Efendim! Beni bağışlayın. Bana ateşle işkence etmeyin!”‌ dedi. İmam (a.s); “Seni bağışladım.”‌ diye buyurdu.

Bu esnada imamın gerçek Şialarından olan Harun Mekkî selam verip içeri girdi. İmam Sadık (a.s) selamın cevabını verdikten ve hiçbir açıklama yapmadan, ona alevlenmiş tandırın içine girmesini emretti.


[4]- O, sanayi ve tarım inkılabının dünyada büyük değişime neden olduğuna, elektronik ve sanat ötesi inkılabın da yolda olduğuna inanmaktadır.

[5]- İntizar dergisi, yıl.2, s.3, s.98 (Yeni medeniyete doğru makalesinden nakledilmiştir, Tafler, Muhammed Rıza Caferi.)

[6]- Necmu’s-Sagib, s.193

Zuhurun Altyapıları -1

Zuhur çok ama çok yakındır 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)