• Nombre de visites :
  • 1940
  • 10/6/2012
  • Date :

İNKILABIN İHRACI, İSLAM İNKILABININ KAÇıNıLMAZ ÖZELLİGİDİR

inkilabin ihraci, islam inkilabinin kaçınılmaz özelligidir

Bütün Müslümanlar İran'daki Mukaddes Hare‌ketten Etkilenmekte

 İran'daki -bu- mukaddes hareket islami bir hare‌kettir; bu nedenle de bütün dünya müslümanları elbette ki bu inkılaptan etkilenecektir.

Sshitc-i Nur, c:4 s.114, (ann: 10,10,1357

***

İslam Hareketi Bir Ülkeyle Sınırlı Değildir

Biz islam için kıyam ettik, islam için gerçekleştirdik‌bu- hareketi. Bu cumhuriyet, bir "İslam Cumhuriyeti "dir. İslam için gerçekleştirilmiş- bir hareket bir ülkede mahsur edilemez, hatta sırf islam ülkeleriyle bile kısıtlanamaz. İslam için gerçekleştirilen bir hareket, peygamberlerin ha‌reketinin bir devamıdır. Peygamberlerin hareketi sırf belli bir mekana mahsus değildi ki; Peygamber-i Ekrem efen-dimiz -sav- Arabistanlıydı" ama çağrısı sırf Arabistan'a yönelik değildi, sadece Arabistan'la sınırlı kalmıyordu, bütün dünyaya yönelik bir çağrıydı.

Ae 10/115, tar: ll, 8, 1358

***

Okulumuzu Yayacağız

Süper güçlerin baskısı altında bulunan bir millettik biz; şimdi onların baskısından kurtulmuş bulunuyoruz ve iler‌lemekteyiz; milletin yükselmesi budur işte! Yükselme ve kalkınma denilen şey, midelerimizin doymasıyla gerçek‌leşmez ki; yükselme, okulumuzu ve inancımızı ileri götürmekle mümkün olur, nitekim okul ve inancımızı ileri götürmekteyiz şimdi, Allah'a hamdolsun. Okulumuzu bü‌tün islam beldelerine, hatta mustaz'afların bulunduğu her yere yayacağız inşaallah. Biz yükselmekte, ilerlemekteyiz; insanoğlunun ilerlemesini, yücelmesini sağlamak istiyoruz biz.

Ae, 10/233 tar: 5, 9, 1358

***

Zulüm Altındaki Kitlelerde Muazzam Patlayış İran milleti, aziz bacılarla kardeşler bilirler ki eşine en‌der rastlanır veya -belki de- eşsiz bir inkılab olan İran'ın bu muazzam inkılabı pek büyük değerlere sahiptir ki bunların

Hz. Peygamber-i Ekrem -sav- Efendimiz Arabistanlıdır: Değerli islam peygamberi hz. Muhammed'in -sav- doğum yeri Mekke, vefat mahalli ise Medine'dir. Bugün Arabistan'ın en önemli şehri olan bu iki belde, her yıl milyonlarca müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

en büyüğü -bu inkılabın- belli bir inanca dayanması, mek‌tebi olmasıdır, islami olmasıdır. Şanı yüce peygamberlerin, uğrunda kıyam etmiş oldukları değerdir bu. Ümid ederim bu inkılab ilahi bir kıvılcım ve ilahi bir şimşeğin çakması gibi olur da zulüm altındaki kitlelerde muazzam patlama‌lar yaratır ve kademine ruhlar feda olası hz. Bakıyyetullah'ırr' -s- mübarek inkılabının şafağının sökmesiyle sonuçlanır inşaallah.

Ae, 15/75, tar: 10,5, 1360

***

Düşmanların Bunca Muhalefetlerinin Nedeni İran'ın Diğer Ülkelere Örnek Olmasıdır

Onlar islamı istemedikleri ve diğer taraftan, İran'ın islamı -gerçek çehresiyle- dünyaya tanıtmaya başladığını gördükleri ve islamın -hakkıyla- tanıtılması halinde bütün dünya tarafından kabul göreceğini ve böylece bütün çıkarlarının tehlikeye düşeceğini bildikleri içindir ki İran'a karşı çıkmakta ve muhalefete girişmektedirler; yoksa İran'da da bir nüfus olduğu veya mesela İran'da da birileri bulunduğu için değil!..

Ae, 18/248, t:13. 12. 1362

***

Hz. Bakıyyetullah'ın -sa- Mübarek İnkılabının Şafağı: Ehl-i Beyt İmamlarının -sa- 12.'si olan hz. Mehdi aleyhisselam kastedil‌mektedir. Hz. Mehdi'nin -sa- zuhuru ve kıyamı Kur'an-ı Kerim'de vaadedilmiş olan hadiselerdendir; zulüm ve kötülükle dolan yeryüzünü adalet ve iyilikle dolduracak olan o hazretin ilahi zuhur ve inkılabı bizzat Kitap ve sünnetle tüm insanlığa müjdelenmiştir.

Bağımsızlık ve Hürriyet ışığı Bütün Dünyaya Yayılacaktır

Bizim milletirniz, Allah'a hamdolsun, kendilerine iman ve kudret veren Hak Teala hazretleri ve Allah Tebarek ve Teala'nın velilerinin yardımları sayesinde herkesin sinesi‌ne red yumruğu indirerek direndi ve "biz bağımsızlık isti‌yoruz, biz hürriyet istiyoruz!" dedi; eğer bu şekilde devam ederse emin olunuz ki yankıları bütün dünyayı kapsayacaktır .

Ae, 20/178 t:21, 11, 1366


İslam inkılâbı, İslam dünyasında birlik bayraktarı -1

İmam Humeyni’ye Göre Küresel İstikbarla Mücadele İlkeleri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)