• Nombre de visites :
  • 1293
  • 7/6/2012
  • Date :

Çocuk ve Oyun

çocuk ve oyun

Oyun, ergenlik çağına erişmiş gençler için boşuna geçirilen bir zaman olmasına rağmen, çocuklar için çok önemli ve yerinde bir uğraşı ve eğlencedir. Yaşıtları ve özellikle hemcinsleriyle oynayacağı oyunun yanı sıra anne ve babasıyla oynayacağı oyunun çocuğun gelişimi üzerinde son derece olumlu etkileri vardır.

Oyuna dalan ve oyunla kendinden geçen bir çocuk, fiziksel yapısıyla birlikte düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirir, problemlerin çözümünde, bireysel ve toplumsal görevlerde sorumlulukla beraber belli bir olgunluk ve pratiklik kazandırır. Ailenin ve sosyal çevrenin büyük rol oynadığı okul öncesi dönem, çocuğun ruh ve zekâ gelişimi için gerçekten çok önemlidir. Çocukluk döneminde ufaklığın içinde bulunduğu oyun ortamı, onun ideal olgunluk derecesine ulaşmasına zemin hazırlar. Tecrübe ve birikimini arttırarak gelecek için olgun ve şahsiyetli bir kişilik kazanmasını sağlar. Bu yüzden çocuk açısından oyun bir zaman kaybı şeklinde değil, çocuğun gelişimi için kaçınılmaz bir esas olarak değerlendirilmelidir. Çocuklarını evde veya komşu çocuklarıyla beraber oyun oynamaktan mahrum eden anne babalar, onları gelişebilmeleri için gerekli olan temel ihtiyaçların en önemlisinden mahrum etmiş olmaktadırlar.

 oyunun faydalarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Oyunun fiziksel boyutu: Canlı ve hareketli bir oyun, kas ve pazıların gelişimi için oldukça önemlidir.

2- Oyunun pedagojik boyutu: Oyun, çocuğun birçok araç ve gereci öğrenmesini sağlar. Oyun esnasında çocuk çeşitli şekiller, renkler, hacimler ve giysiler tanır. Kelime haznesi gelişir. Diğer kaynaklardan elde edemediği birçok bilgiyi çok defa oyun esnasında görerek öğrenir. Üstelik eğlenceli bir öğrenme yoludur.

3- Sosyal boyutu: Oyun esnasında çocuk, diğer çocuklarla nasıl sosyal ilişkiler kuracağını, yardımlaşma ve dayanışma esaslarını ve yetişkinlerle ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini öğrenir.

Peygamberimizin (s.a.a) Sünnetinde Çocuk Eğitimi

1- Ahlâki boyutu: Oyun esnasında çocuk, ilk aşamada doğru ve yanlış kavramlarını, adalet, doğruluk, dürüstlük, emanet ve centilmenlik gibi temel değerleri öğrenir.

2- Üretici boyutu: Oyun vasıtasıyla çocuk, üretici ve yaratıcı gücünü keşfedip ortaya koyabilir ve o yaşa kadar edindiği fikirleri deneme imkânını bulabilir.

3- Kişisel boyutu: Oyun bir keşif seyahatidir. Oyun esnasında çocuk kendisi ve çevresiyle ilgili birçok şeyi keşfedebilir. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde kendisinin güç ve yeteneğini tanır, kendisini onlarla karşılaştırır. Ayrıca problemlerini ve bunların üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenir.

4- Oyunun tedavi boyutu: Oyun vasıtasıyla çocuk, çevresinden ve ailesinden gelen çeşitli baskılar sonucu doğan stres ve gerilimi üzerinden atar. Bu yüzden birtakım baskı ve yaptırımların fazlasıyla uygulandığı evlerden gelen çocuklar, diğer çocuklara kıyasla daha çok oynama ihtiyacı duyarlar. Ayrıca oyun, kin ve düşmanlığı bertaraf etmek için en güzel ve etkili yoldur.


Çocuğun Önemi ve Değeri -1

Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)