• Nombre de visites :
  • 1803
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-2

peygamberlerin görev ve sorumlulukları

Şeytan ise insanları bu yoldan alıkoyan büyük bir engeldir. Kur'an şöyle buyurur ;

" Ey Ademoğulları, ben size and vermedim mi ki : Şeytan'a kulluk etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru olan yol budur." ( Yasin Suresi : 60-61 ). Burda anlatılan şeytansa insanların üzerindeki egemen faşist güçlerin idareciliğidir. Onlar kendi kanunlarını insanlara zorunlu olarak uygulamayı ve insanlara kendilerini Allah'ın bir elçileri imiş gibi gösterip onların başkalrında kanun koyuculuğunun hukuksal olarakta haklı olduklarını göstermesi içindir.

Peygamberler, Peygamber olduktan sonra, insanlardan, Allah ( c.c. ) hakkında taşıdıkları şüpheleri yok etmelerini ve Allah ( c.c. )'a verdikleri sözü yerine getirmelerini ister. Böylece, cahilik kavramların ve sömürücü faşist egemen güçlerinin suntaları altındaki cahiliyet döneminin insan toplumları üzerinde meydana getirdiği eksiklikleri giderirler.

İnsanlardan Allah (c.c. )'a verdikleri sözü yerine getirmelerini isteme, insanları düşünmeye ve yüceltmeye çağırmadır. Bu, Kur'an'da şöyle belirtilir :

" Rabbinin yolunda hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sonra sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir." ( Nahl Suresi : 125 ).

Bu ayette Allah ( c.c. ) Peygamberlerden, insanları hikmetle O'nun yoluna ( yani kanunlarına ve devletleşmesine ) çağırmalarını ister. Bu yol, aklın ve ruhun saflaşmasıyla sonuçlanır ve aynı zamanda insan aklını ikna eder.

Onların insanlarla olan ilişkilerinin analizi, Peygamberlere akli engelleri yok etme sorumluluğu da getirir. Bu yüzden, insanı sömürebilmek için, insanın önüne bu tip akli engeller çıkaran fertler ve rejimler daima Peygamberlere karşı olmuşlardır ve onlara savaşmışlardır. Buna bağlı olarak da, Peygamberler insanlardan, " Hikmet ve düşünme" ile başlayıp, Cihad'a kadar uzanan, Allah ( c.c. )'a verdikleri sözü yerine getirmelerini ister.

İnsanın fıtratı, evrenin yapısıyla tam bir uyum içindedir. Bu yüzden İlahi kanun'un bütün hükümleri insan doğasıyla tam bir uyum içindedir. Bu Kur'an'da şöyle açıklanmıştır :

" Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen ( bir hanif ) olarak dine, ( devlet'e ) Allah'ın o fıtratına çevir ; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratılışı için hiç bir değişme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din ( yani devlet'de budur ). Ancak insanların çoğu bunu bilmezler ve anlamazlar. " ( Rum Suresi : 30 )


Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-1

Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Akli Deliller

Peygamberlerin Masumiyeti

Nübüvvet ve Risalet Makamı

Peygamberlerin Hayatları Boyunca Masum Olması

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)