• Nombre de visites :
  • 2468
  • 1/3/2012
  • Date :

Genç Kızlar Nasıl Olmalı?-1

genç kızlar nasıl olmalı?

Yaşamında birini örnek almak ve onun özelliklerine sahip olmak konusunda üç temel konu vardır:

1- Örnek alıncak kimse,

2- Örnek alan kimse (örnek ve model peşinde olan),

3- Örnek alınması gerek şeyler. Hz. Zeynebi (s.a) örnek almak isteyen gençler her şeyden önce Hz. Zeynebi (s.a) tanımaları gerekir. Faziletleri, ahlaki yapısı, yaşamda önem verdiği ilkeleri ve hedeflerinin neler olduğu bilinmesi gerekir. Onu gerekli bir şekilde tanıdıktan sonra saadetli bir yaşam için kendisini takip edebiliriz.

Hz. Zeyneb’in (s.a) bazı fazilet ve özellikleri:

1- Bilgi sahibi olması

2- İmanı

3- Siyasi ve toplumsal anlayışının yüksek olması

4- Hüseyni kıyamın hedeflerini ve manevi değerini tam olarak bilmesi

5- İmam’a (a.s) itaati.

6- Çocuklarını Hüseyni kıyama takdim etmesi

7- Tağutları hor ve hakir görmesi

8- Müsibetlere karşı sabretmesi

9- Kerbela kıyamını tebliğ etmesi, aydınlatması ve temellerini sağlamlaştırması.

Müslüman gençlik Onun bu özelliklerine, yani ilim tahsili, sabır, cesaret, sorumluluk bilincine sahip olması, dini tebliğ etmesi, İmama itaat etmek... gibi özelliklerine sahip olurlarsa ilahi lütuf sayesinde başarılı ve mutlu bir yaşama kavuşabilirler.    

Bütün peygamberlerin hedefi insanların tekamül etmesi ve ebedi saadete ulaşması için doğru bir şekilde eğitilmesidir. Bu amaca ulaşmanın ameli yollarından birisi model olabilecek kimselerin eğitilip yetiştirilmesidir.

Kur’an’ın ayetlerine ve Masum İmamlar’dan (a.s) gelen hadislere baktığımızda, insanı örnek yoluyla eğitmeye çok önem verdiklerini görmekteyiz.

Kur’an, çeşitli ayetlerde Peygamberleri, salihleri ve ümmetleri birer olgu ve örnek olarak göstermiştir:

‘Andolsun ki Allah'ın Resulünde, sizin için uyulacak en güzel bir örnek var, o, size en güzel bir numune ve Allah'tan mükafat umana ve ahiret gününde mükafat umana ve Allah'ı çok çok anana da en güzel bir örnektir o.’

‘Gerçekten de İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda güzel bir örnek var size; hani kavimlerine demişlerdi ki: Şüphe yok ki biz, sizden ve Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden tamamıyla uzağız, sizi inkar ettik ve aramızla aranızda, bir Allah'a siz de inanıncaya dek ebedi bir düşmanlık ve nefret belirmiştir; ancak İbrahim'in, atasına, elbette senin için yarlıganma dileyeceğim ve fakat Allah'tan sana gelecek hiçbirşeyi de menedemem sözü başka; Rabbimiz, sana dayandık ve sana yöneldik ve dönüp geleceğimiz yer de senin tapındır.’[1]


[1] -Ahzap/21, Mümtehine/4

İslâm’da Kız Çocuğunun Değeri

Genç kız ve Hicap

Kadın güldür

Ahlakî Fesattan Uzak Kalmak

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)