• Nombre de visites :
  • 1311
  • 6/2/2012
  • Date :

İnkılâp’da Yaşanan Bazı Olaylar

inkılâp’da yaşanan bazı olaylar

Ondört İsfend Faciası

        14 İsfend 1359 günü (5 Mart 1981} İslam İnkılâbı'nın pek  kanlı   günlerinden biridir. Hakla  bâtıl arasında amansız bir çarpışmanın vuku bulduğu bu kanlı günde hak cephesi  birkaç şehid vermek suretiyle, İslam İnkılâbı'nın ilk cumhurbaşkanı olan ve  gerçekte şirk saflarından sızmış bulunan Beni Sadr liderliğindeki bâtıl  cephesini darmadağın etti. Bu saflaşma ve karşılaşmada   Hak cephesi  "Hizbullah"tı.

        Hizbullah, islama inanan gruptu; velayet-i fâkih aslına,  topluma ulemânın rehberlik etmesi gerektiğine; fedakarlık, şehadet, doğu ve  batı müşriklerinden teberride bulunmanın zaruri olduğuna inanan bir akımdı.  Bâtıl cephesi ise liberaller ve Halkın Mücahidleri, Halkın Fedâileri-Ekalliyet  ve Ekseriyet, Peykârîha (Çatışmacılar)... vb. sol ve sol görünümlü gruplarla,  İran'ın yeniden padişahlıkla yönetilmesinden yana olanlar, eski Savak  memurları, farmasonlar, aleyhte faaliyetleri nedeniyle devlet daireleri ve  ordudan atılmış bulunanlar...vb. gibi sabık şahlık rejimine bağımlı  bulunanlardan ibaretti. Mezbur gruplar, Dr. Musaddık'ın ölüm  yıldönümü münasebeliyle o gün Tahran Üniversitesi'nde toplanmış, Beni Sadr'ın  yaptığı konuşmayı dinlemedeydi. Konuşmanın sonunda,  o günlerde artık açıkça liberallerin safında  yerini almış bulunan Halkın Mücahidleri'nin yardakçılarıyla Hizbullâhî gençler  arasında şiddetli bir çarpışma vuku bulmuştu.

Âmul Hâdisesi

       Bu hadise, İran'ın kuzey şehirlerinden biri olan Âmul'de yaşandı.  Hâdiseyi meydana getiren, "Komunistler Birliği'adlı küçük bir Maoist  örgüttü. Şah döneminde bu örgütün hiçbir faaliyeti yoktu. Ancak, İslam İnkılâbı'nın  zaferiyle birlikte, bu örgütün Amerika ve Batı Avrupa'da işret sürmekte olan  elemanları, islam düşmanı patronlarının yardımıyla İran'a sızarak faaliyete  geçtiler. İran'ın kuzeyindeki ormanlarda İslam Devleti'ne karşı terör eylemleri  düzenlemekle meşgul olan bu örgütün 50'ye yakın silahlı militanı önceden  tertiplenmiş bir plânla Âmul  şehrine  girdiler. Maksatları şehri tamamen ele geçirmekti. Bunu başarabilmeleri halinde  çevredeki ahalinin de kendilerine katılacağını ve böylece İslam İnkılâbı  aleyhine bir isyan ve ayaklanma nüvesi oluşturacaklarını sanmışlardı. Ne  var ki, mesele,  umduklarının   tam  tersi  çıktı; teröristler  silahlı   saldırıya  giriştikleri   ilk    lâhzadan   itibaren  bizzat    halkı  karşılarında bulmuş ve  ahalinin direnişiyle karşılaşmışlardı. Şehir, silahlı  saldırganlarla silahsız ve müdafaasız sivil halkın çarpıştığı amansız bir  muharebe meydanına dönüşmüştü. Bu çarpışma yaklaşık beş  saat sürdü. Halk bütün sadırganları ya diri yakalamış, ya da öldürmüştü.  Emperyalizmin bir oyununun daha suya düşürüldüğü ve bir plânının daha hezimetle  noktalandığı bu hadisede çok sayıda masum çocukla müdafaasız kadın da canını  yitirdi.

Tahmîlî Savaş

        İran İslam İnkılâbı'yla birlikte Amerika dünyanın en  hassas stratejik bölgelerinden birini kaybetmiş ve bu bölgedeki zengin yeraltı  ve yerüstü kaynaklarından mahrum kalmış oldu. Bu nedenle, mezkur bölgeyi  yeniden ele geçirebilmek için dahili ayaklanmalar çıkarıp isyancıları  desteklemek, Tabes Operasyonu adıyla tanınan bir operasyonla İran'a karşı  askerî saldırıya geçmek    ve darbe  girişiminde bulunmak gibi türlü oyunlara başvurdu. Ancak, bunlardan beklediği  sonucu alamayınca başka bir yol deneyerek maceracı Irak Baas  rejimini Islâmî Inkılâb'ın üzerine  kışkırtıp henüz ilk adımlarını atmakta olan  bu inkılâba zoraki - tahmîlî -  bir savaş yükledi. Yüzbinlerce insanın canına,  nice yüzbinlerin de yaralı,  malul, esir veya avare olmasına yol açan ve    milyarlarca  dolarlık hasar getiren bu tahmîlî savaş da müstekbir güçler ve onların kulağı  küpeli uşağı Etlakçı Saddam'ı çirkin emeline ulaştıramadı.


İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -2

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -2

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -2

AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -2

İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)