• Nombre de visites :
  • 736
  • 5/2/2012
  • Date :

İslam İnkilabının Dostları (3)

islam inkilabının dostları

İslam İnkılabının İhracının Panoraması

İslam inkılabının ihracının mustaz'aflarla mazlumlar dünyasındaki  panoraması her zamankinden daha belirgindir bugün; dünya mustaz'aflarıyla  mazlumları tarafından müstekbirlerle zorbalara karşı başlatılan ve giderek yayılmakta  olan hareket, aydınlık bir geleceğin ümitlerini aşılamakta ve Allah Teala'nın  vaadini gittikçe daha bir yakın kılmaktadır.

Dünya; velayet güneşinin Mekke-i Muazzama ufuklarından doğuşuna ve mahrumların arzularının Kâ'besiyle mustaz'aflar devletinin ortaya çıkışına hazırlanıyor gibi...[1]

İslam Milletleri, Başlarında Bulunanları İslamın  Haysiyetine Saygı Gösterir Hale Getirmelidirler

İslam milletlerinin ayağa kalkıp, başlarında bulunanları ya  islamın haysiyetine saygılı hale getirmesinin ya da onlara tıpkı İran gibi  davranmasının zamanı gelmiş değil mi?! Sözde islam devletleri uyuyor mu? Bugün  milletlerin durumunun geçmişteki gibi olmadığını görmüyorlar mı? Gözlerin ve  kulakların artık açıldığını ve doğu ya da batı türünden oyun ve aldatmacaların  artık etkisini yitirdiğini anlamak istemiyorlar mı? İslam inkılabının ihraç  olduğunu veya en azından ihraç olmaya başladığını ve Allah Teala'nın da  teyidleriyle islam bayrağının, hiç de uzak olmayan bir gelecekte sadece islam  milletlerinin değil, aynı zamanda islam adaletine susamış tüm dünya  mazlumlarının da eliyle dünyanın dört bir yanında dalgalanacağını bilmiyor ve  görmüyorlar mı?![2]

Tüm İnsanlığın İslam İnkılabına İlgi Duyması

"İran inzivaya itilmiştir" diyenler var, halâ da  demekteler. Maksatları İran'ın devletler tarafından mı inzivaya itildiğidir,  yoksa milletler nezdinde de mi? Eğer İran'ın dünya milletleri nezdinde  dışlandığını söylemek istiyorlarsa, buyursunlar denesinler bakalım! Getirsinler  birkaç otomobil; birine Amerika cumhurbaşkanını, birine Sovyetlerin devlet  başkanını, birine Fransa cumhurbaşkanını, birine İngiltere kraliçesini, birine  de bizim cumhurbaşkanımızı oturtup halkın içine gitsinler. Evet bu birkaç  otomobil, kalabalıkların içine girsin; üstelik biz, "ille de İran'da olsun  bu" demiyoruz; gelsinler Latin Amerika'ya gidelim, gelsinler bizzat  İngiltere'ye gidelim, diğer ülkelere gidelim, hatta müslüman olmayan  ülkelere... Gidelim ve halkın bu devlet başkanlarına karşı nasıl tepki  gösterdiğini hep birlikte görelim. Cumhurbaşkanına Pakistan'da gösterilen  davranış gösterilmeyecek midir yine? Peki, ya onlara -nasıl davranacaklardır dersiniz-?"  Öfkelerini gösterecek, çürük yumurtalarla ağırlayacaklardır onları. Eğer bizim  milletler nezdinde dışlandığımız kastediliyorsa, hadi buyursunlar bakalım...  Eğer devletler nezdinde inzivaya itildiğimiz kastediliyorsa -bilinmelidir  ki-  bugün İran'dan, kendisine karşı  biraz yumuşamasını beklemeyen bir tek devlet yoktur; Amerika'sı böyledir,  Sovyetler'i böyledir, Fransa'sı böyledir; inzivaya itilmiş olanlar bizzat  onlardır. O kadar yoğun propaganda yapılıyor ki; bıkıp usanmadan söylene  söylene bazıları inandırılıyor işte... Daha önceleri bu inanma oranı epey  fazlaydı, şimdi İran'da azaldı artık.

        Bazıları inanıyormuş gibi görünüyorsa da halk kitleleri inanmıyor artık bu propagandalara.[3]

Nur ve Ümid Kapısının Müslümanlara Açılması

Allah'a hamdolsun; İran İslam inkılabının bereketi sayesinde  nur ve ümid kapıları dünya müslümanlarının tamamına açılmış oldu ve -bu  inkılabın- getirdiği gelişme ve olayların şimşekleri, tüm müstekbirlerin  tepesine ölüm ve yokoluş yağdırmaya doğru gidiyor!...[4]


[1]- Ae, 18/11, t:15.3.1362.

[2]- Ae, 18/229, t:23.11.1362.

[3]- Ae, 19/72-271, t:21.11.1364.

[4]- Ae, 20/237, t:29.4.1367.

İslam İnkilabının Dostları (2)

İslam İnkilabının Dostları (1)

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (2)

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (1)

İslamın Işığı İranda

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)