• Nombre de visites :
  • 1032
  • 4/2/2012
  • Date :

İslam İnkilabının Dostları (2)

islam inkilabının dostları

Hastalığı Olmayanlar İnkılâbın Mesajını Aldılar

Şunu arzedeyim ki bizim tebliğatımız ülke dahilinde bile  geniş çaplı bir tebliğat olabilmiş değildir henüz... Yurtdışına gelince; orada  da inkılab kendiliğinden yayılıp ilerledi, biz ilerletmedik. Yurtdışındaki  milletler, islam ülkelerinin halkları burada olup bitenleri duyup öğrendilerse  bu, bizim yoğun bir propaganda ve tebliğatımız olduğundan ve bu propaganda  sayesinde onları bu inkılaba aşık ettiğimizden dolayı olmadı; bu inkılab marazı  ve garazı olmayanlara kendiliğinden yansıdı, onlar, sizin ne istediğinizi bir  ölçüde anlamış oldular.[1]

İslamın Nuru Mustaz'aflar Dünyasına Vurdu

Milletimizi yekparça eden şey islamdır, nitekim şimdi de  -buradan- başka yerlere yansımaktadır hakiki anlamda; ümidimiz odur ki bu islam  nuru sadece tüm islam ülkelerine, değil, mustaz'af beldelere de yansır ve  kendisini gösterir inşaallah.[2]

İran İnkılabı Dünya Mustaz'aflarının Ümit  Kaynağıdır

Yurtdışından bize sürekli ulaşan haber, gidip oralardan bize  haber getirenlerin verdikleri bilgi ve kimi zaman bazı şahsiyetlerin bize  gönderdikleri mesaj, hep "Ne kadar önemli bir işin üstesinden geldiğinizi  kendiniz de bilemezsiniz!" şeklinde!... Kaldı ki, bütün bu  değerlendirmeler hep zâhiri değerlendirmelerdir, şu islam kuvvetlerinin zâhiri  gelişme ve ilerlemelerinin değerlendirmesidir bunlar sadece; bize de  söyledikleri ve mesajlarda bildirildiği gibi, bu zâhiri gelişme ve  ilerlemelerin ne kadar derin etkiler kapsadığının kendimiz bile tam farkında  değiliz! İran'da başgösteren bu kıyam ve -kurulan- İslam Cumhuriyeti'nin bizzat  tabii ve maddî boyutlarda bile bütün değerler üzerinde ne kadar köklü  değişimlere sebeb olduğunu bizler bile net olarak göremiyoruz aslında.  Binaenaleyh şunu bilmelisiniz ki milletler, hatta ilâhi olmayan milletler bile,  yani dünya mustaz'aflarından olan ve ötedenberi müstekbirlerin sultası altında  olagelenler bile bütün ümitlerini İran'da gerçekleşen bu harekete  bağlamışlardır.[3]

Milletlerin İslam Alimlerinden Beklen

Nerede olursa olsun, tüm islam alimleri; ulemanın en yukarı  makamında bulunan, mesela taklit merciilerinden;  bir köyde, bir taşra kasabasında islama hizmet etmekte olan bir din adamına  varıncaya kadar bütün islam âlimleri ! Bugün millet, hatta dünya mustaz'afları  ve diğer milletler bile, nerede olursanız olun, siz ulemâ efendilerden pek çok  şey beklemektedir![4]

Hacılar İslam İnkılabının Mesajını Götüren Elçilerdir

İran İslam İnkılabı ülkesinin muhterem hacıları, bu değerli  ve mücahid milletin cesur ve fedakar mücahidlerinin haykırışını o genel  toplantıda -hacda- dünya müslümanlarına iletmeli ve onları, İran milletinin mesajını  dünyanın tüm mazlum milletlerine ileterek bu inkılâbî milletin "ey  müslümanlar neredesiniz!" feryadını tün dünyaya duyurmakla görevli kılmalı  -sorumlu olduklarını anlatmalı-dırlar![5]


[1]- Ae, 14/43, t: 16. 11. 1359.

[2]- Ae, 16/2, t: 23. 10. 1360.

[3]- Ae, 16/188, t:23. 3. 1361.

[4]- Ae, 16/250, t:31.5.1361.

[5]- Ae, 17/29, t:29.6.1361.

İslam İnkilabının Dostları (1)

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (2)

İslam İnkılabı- Yılmaz İrade (2)

İslam İnkılabının yabancı güçlere bağımlı olmaması -2

İslam İnkılabına Yönelik kuşkuların Giderilmesi -2

Dünyanın Kurtuluş Hareketlerinin İslam İnkılabını Örnek Edinmeleri -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)