• Nombre de visites :
  • 924
  • 27/12/2011
  • Date :

Akıl ve Allah’ı Tanımak-2

akıl ve allahı tanımak

Yaşayışınız İslami değilse, emri bi maruf nayhil enil münkeriniz yoksa ibadet, itaat, amelleriniz, dua ve kulluğunuz yoksa neye yararsınız, Allah sizi ne yapsın.

"Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım." (zariyat 56).

Ayette de belirtildiği gibi insan kulluk ve Allah'a yönelmekle hidayete erebilir.

  İnsanoğlu diğer varlıkların aksine akıl, fikir ve özgürlük sahibidir. Ancak insanın kemale ermesi için kendi aklı ona yetmez bu yüzden de Allah yol gösterici olarak peygamberleri yollamıştır.

 Nitekim Enam Suresi 48.ayetinde de bunu bildirmiştir."Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Kim, inanır ve kendini ıslah ederse, onlara ne bir korku vardır, ne de bir üzüntü"."Şüphesiz ki sizler eğer Allah'a yönelseniz (kendi saadetinize) yönelmişsinizdir ve eğer ona sırt çevirirseniz (kendi saadetinize)sırt çevirmişsinizdir.

  Hz Ali. Dünyanın geçici heva ve hevesinden, Adem peygamberden şimdiye kadar hiç bir insan oğlu nasibini ahirete götürememiştir. Ancak ve ancak dünyadaki amellerinin vermiş olduğu nasibi ahirete taşımıştır.

O yüzden dünyanın her türlü günah kirinden uzak olup Rahmanın yakinini fark edip hissedenler için amelleri doğrultusundan Allah'a boyun eğmesi kadar insanı saadete ulaştıracak ne olabilir ki…"

  İnsan kişiliğinin dayanağı akıldır. Anlayış, kavrayış, hafıza ve bilgi, akıldan kaynaklanır. İnsan, akıl ile olgunlaşır. Akıl insanın kılavuzudur. İnsan onunla görür. Her işinin anahtarı akıldır. İnsan,  aklını nur ile destekleyince âlim, hafız, düşünür, anlayışlı, kavrayışlı olur. Onun sayesinde nasılı, niçini, neredeyi bilir.

Kendisine öğüt vereni ve kötülüğünü isteyeni birbirinden ayırır. Bütün bunları bilince izleyeceği mecrasını, buluşma noktasını ve ayrılış noktasını bilir. Tekliği Allah'a özgü kılar.

Allah’a itaati benimser. Bunları yapınca kaçırdığı fırsatları telafi etmiş olur. Gelmekte olanları elde eder. İçinde bulunduğu durumun bilincine varır. Niçin burada olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilir. Bütün bunlar aklın pekiştirilmesinin göstergeleridir "Caferi Sadık (a.s) Usuli kafi c.1 s.28

  İnsanın peşinde olduğu şey Allah'ı tanımak ve ona inanmaktır. İnsan bunu ancak aklıyla yaparsa ilmini de tamamlamış olur.

O yüceler yücesi Allah bizim aklımızı onu tanımak için kullanmamızı bizlere nasip etsin ki ahiret hayatımızı heba etmiş olmayalım...

Taqrib


Akıl ve Allah’ı Tanımak-1

Müslüman Allahın Adını Coşkuyla Anar

Allah Ancak Kendisiyle Bilinir

Tevhid İnançında Birleşmek 3

Allah’ın İsimlerinden MUCİB

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)