• Nombre de visites :
  • 791
  • 24/11/2011
  • Date :

İslam İnkılabının yabancı güçlere bağımlı olmaması -2

islam inkılabının yabancı güçlere bağımlı olmaması

İslam İnkılabı İran halkının bağımsızlık ve hürriyetini hediye ettiği gibi hatta bu halkın bir parçası olarak silahlı güçlerde iman ve irade gücünü ihya etti. Askeri açıdan ise İran İslam Cumhuriyetinin Amerika ve müttefikleri tarafından ambargoya tabi tutulması İran’ı yeterliliğe doğru sevk etti. İran’ın askeri sanayi şu anda yerli mütehassıs ve uzmanlar tarafından idare edilmekte ve tüm ürünleri de tamamıyla yerlidir. Zırhlı araçlar, tank, şahap tipi modern füzeler, askeri hücum botları, bazı alanlarda modern savaş uçaklarının yapılandırılması, F 5 ve F15 bombardıman uçakların restoresi, Ukrayna ile ortak sivil yolcu uçaklarının üretimi ülkenin dışarıya olan bağımlılığının kesilmesi yönünde İslam İnkılabının önemli askeri ve sanayi getirilerindendir. Ekonomik açıdan da daha önceki programlarımızda temas ettiğimiz gibi ülke içinde yeterli buğday üretimi ve öteki temel tüketim mallarının üretimi İran’ı dış ambargolar karşısında daha güçlü konuma getirmiş ve ambargolar ülkeyi yeterliliğe yönelik bir adım daha atmasına vesile olmuştur. Bu arada petrol dışı ürünlerin ihracatının artırılması yönünde yapılan programlamalar İran’ı dünya piyasalarında petrol fiyatlarındaki aşırı iniş çıkışlar karşısında daha dirençli hale getirdi. İran İslam Cumhuriyeti, Batı ürünü bazı askeri teçhizatın yedek parçalarını üretme hususunda da kendine yeterli konuma geldi.

Bu başarılar aslında İran İslam Cumhuriyetinin sultacı gücü ve askeri tehditleri karşısında daha güçlü ve zarar görmez duruma gelmesine neden olmuştur. Zira İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin savunma kudreti iç kaynaklara dayanarak İran’a karşı her türlü şeytani askeri güçlerin tehditlerini püskürecek konuma gelmiştir. Bugün İran İslam Cumhuriyeti imanı muhkem ve iradesi güçlü bir halka sahip olmanın yanı sıra aynı zamanda kendi imkanlarıyla geliştirdiği modern güçlü askeri savunma teçhizatına da sahiptir.

Her hangi bir abartı  ve kuşku olmaksızın  İran İslam Cumhuriyeti dünyanın en bağımsız ülkelerinden biridir. İran’da İslam İnkılabından sonra alınan tüm irili ufaklı kararlar ülkenin ulusal çıkar ve maslahatına uygun alınmıştır. Askeri ve ekonomik açıdan da İran her türlü tehdit veya ambargoya karşı direnme kudretine sahiptir. Fakat batının İran İslam Cumhuriyetini karşı başlattığı kültürel saldırı cephesi halinde aktif bir şekilde devam etmektedir. Zira İslam İnkılabının zaferinden sonra İran halkı batının tüm tahrip edici kültür izlerini kendi hayat ve toplumundan silip attı. Şurası bir gerçektir ki şah rejiminin batıya olan bağımlılığı ekonomik ve askeri alandaki bağımlılığından da derin ve kahrediciydi. Radyo, televizyon, Sinema ve basın organlarının büyük bir bölümü devrik şah rejimi döneminde batının sosyal ve kültürel saldırganlıklarını İran toplumuna aktarmak misyonunu üstlenmişti. Batının İran’da izlediği tahrip edici ahlaksız kültürü yaymadaki gayesi genç kuşağın imandan soyutlanması ve onların Amerika karşısındaki direniş ve mücadele sahnesinden uzaklaştırılmasını sağlamaktı. İran sineması, musikisi, tiyatrosu ve edebiyatı Amerikanın çok ağır kültürel baskısı altında bulunuyordu. Bu arada İran kimliğini koruyan bir takım değerli eserlerin yapılması bile bu saldırılara karşı koyacak güçte değildi. Zira şah rejimi kendi bağımlı mahiyeti icabı bağımsız düşüncelere fırsat vermekten dehşet duymaktaydı. Fakat İslam İnkılabı, batı kültürünün İran’daki uzantıları ve saldırı ayaklarını tamamen kuruttu ve iman, takva, düşünce bağımsızlığı ve toplumun yabancıların kültürel saldırılarından korunması esasına dayalı olarak soylu kültürü yaymaya gayret gösterdi.

Evet ama İslam İnkılabının zaferinden sonra İran sineması öyle üstün bir konuma vardı ki  son yıllarda dünyanın en muteber, saygın film festivallerinde en fazla ödül getiren en seçkin eserlere imzasını attı. İslam İnkılabının zaferinden sonra İran’da yayınlanan kitap unvanları 100 milyonun üzerinde bir tirajla 24 binden fazla olmuştur.  İran’da bugün binin üzerinde dergi yılda 400 milyonluk tirajla yayınlanmaktadır ve bunlar İslam İnkılabının zaferinden sonra İran halkının kültürel bağımsızlığının sadece küçük bir bölümünü yansıtmaktadır.


İslam İnkılabının yabancı güçlere bağımlı olmaması -1

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -1

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -2

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -1

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)