• Nombre de visites :
  • 1179
  • 6/11/2011
  • Date :

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-7

veda haccı ve gadir-i hum

Peygamber efendimizin ve Ehli Beytinin bizlere öğrettiği gibi zilhicce ayının 18’de her yıl Gadir Bayramı toplu namazlar ile kutlanır. Gadir Bayramı gününde inana insanların kalbinde nese, mutluluk, huzur ve husu olur.Bu günün yüceliğinin etkisi inanan insanların daha da yardımlaşma ve kaynasma isteğini arttırır. Muteber ve sahih olarak bilinen haberlere göre Yahudiler peygamber efendimizin vefatından sonra eshabına şöyle demişlerdi : “ Size inmiş olan : Bu gün dininizi kemale erdirdim ve nimetimi üzerinize tamamladım . (Maide suresi : 3. ) ayeti bize inmiş olsaydı , bizler bu günü bayram olarak kutlardık !!!”‌ (1)

Maide suresinin 3. Ayeti Gadir gününde , peygamber efendimizin hz. Ali’yi kendi yerine imam tayin ettikten hemen sonra indiğini önceden zikretmiştim.Elbette bu günün ehemmiyeti vardır. Nitekim peygamber efendimiz görevi olan elçiliği Allah’ın isteği doğrultusunda tamamlamış ve ümmetinin birbirine girip ihtilafa düşmemesi için kendi yerine hz.Ali’yi imam olarak tayin etmişti. Şanı yüce olan Allah ve peygamberi hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve Alihi vesellem, elbette ümmeti en iyi bilenlerdi.Ümmetin, peygamber efendimizin vefatından sonra başı boş bırakılması neticesinde neler olacağını Allah ve peygamberi daha iyi biliyorlardı.Peygamber efendimizin vasiyet ettiği halde vefatından sonra ihtilafların hemen ortaya çıktığını bütün tarih kitapları göstermektedir. Bu durumda peygamber efendimizin ümmetini kendi aralarında bir başkan seçmesi için başı boş bıraktığını düşünmek bile peygamber efendimizin şahsiyetini küçük düşürmekten başka bir şey olamaz. Aklı selim olan her kişi peygamber efendimizin ümmetinin tedbirinde çok hassas ve duyarlı olduğunu bilir. Peygamber efendimiz kendisi bizzat “sahih”‌ olan haberlerde ümmetinin kendisinden sonra ihtilafa düşeceğini ve önceki ümmetlerin hatalarına ve gafletlerine uyacağını bildirdiği halde ümmetini başı boş bırakıp gitmiş olması nasıl doğru olabilir !? Bunu kabullenmek peygamber efendimize hakaretten başka bir şey olamaz. Nitekim bu ümmet kendi peygamberinin hayatında ve huzurunda ihtilafa düşmüş ve az kalmış ki birbirini öldürecekti. Bu gibi “sahih”‌ bilinen haberleri kitabın başında yeterince zikretmiştim. Peygamber efendimizin Gadir-i Hum gününde kendi yerine hz.Ali’yi ümmetinin başına halife ve imam tayin etmesi en mantıklı ve doğru olanıdır.Ümmet için toplumsal, sosyal ve siyasi açıdan istikbalinin iyi yönde tedbire alınmış olunması açısından, bir kişinin önder olarak peygamber efendimizin hayatında seçilmiş olması vazgeçilmez ve gerekliydi.


(1) Buhari “ Sahih “ ; Muslim “ Sahih “ ;Malik ibin Enes “ Muvatta “ ; Tirmizi

“ Sahih “ ; Nesei “ Sahih “ ; Ahmed ibin Hanbel “ Musned “ ; Mecliysi

“ Bihar’ul-Envar “ ...

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-1

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-2

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-3

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-4

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)