• Nombre de visites :
  • 3697
  • 17/10/2011
  • Date :

Hadislerden Gençlere Mesajlar

hadislerden gençlere mesajlar

Resulullah şöyle buyurdu:

…Ey insanlar, saadet yolunun alametleri bellidir; onların peşini bırakmayın. Sizin ereceğiniz bir yer vardır; ona ulaşmaya çalışın. Mümin, daima iki korku arasında yaşar: Allah’ın nasıl hükmedeceğini bilmediği geçmişi ve takdirinin nasıl olacağını bilmediği geleceği. Öyleyse kul, kendinden kendisi için ve dünyasından âhireti için bir şey koparmalı. İhtiyarlığından önce gençliğinden, ölümünden önce de hayatından yararlanmalıdır.

Resulullah (saa) şöyle buyurdu:

 "Kadınlarınız fasit, gençleriniz fâsık olduğunda, marufu emretmeyi ve münkeri nehyetmeyi terk ettiğinizde ne yaparsınız?" diye sordu. Halk: "Ya Resulullah, böyle bir şey olacak mıdır?" dediler. Resulullah: "Evet, dedi, bundan daha kötüsü de vuku bulacaktır." Sonra: "Kötü işleri emredip, iyi işleri de nehyettiğinizde ne yaparsınız?!" diye buyurdu. Halk: "Ya Resulullah, böyle bir şey olacak mı? Resulullah: "Evet, dedi. Bundan daha kötüsü de olacaktır." Sonra: "İyi işi kötü, kötü işi de iyi gördüğünüzde ne yaparsınız?" diye buyurdu.

Resulullah (saa) şöyle buyurdu:

Kıyamet günü dört şey hakkında sorulmadıkça insan adım atamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini hangi yolda har‌cadığından, malı nereden kazanıp nerede sarf ettiğinden ve biz Ehli Beyt’in sevgisinden.

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

Sarhoşluk dört çeşittir: Gençlik sarhoşluğu, servet sarhoşluğu, uyku sarhoşluğu, saltanat sarhoşluğu.

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

….Bazen gençliğin kuvvetli döneminde insana bazı haller arız olur, insanın hatalı işleri yapma kararı almasına sebep olur, kuvvet ruhu ona cesaret verir, şehvet ruhu, günahı onun nazarında süsler, beden ruhu ise yularından çıkar ve insan (bu faktörlerin birleşmesiyle) günaha düşer. Günah işlediğinde iman ondan ve o da imandan ayrılır. Artık tövbe etmedikçe iman geri dönmez. Tövbe eder, velayeti tanırsa (ulu-l emr'e itaatte bulunursa) Allah tövbesini kabul eder; tekrar günaha baş vurursa velayeti terketmiş sayılır, Allah da onu cehennem ateşine atar.

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

İki şey var ki, onları kaybetmeyen değerlerini bilemez: Onların biri gençlik ve diğeri sağlıktır.( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-5763)

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

 Gencin cehaletinin özrü vardır, ilmi ise küçümsenir. ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-4768)

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

 Acaba gençlik tazeliğinin (canlılığının) ehli yaşlılık ve bel büküklüğünden başka bir şey mi bekliyor? ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-10034)

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

Gençlik ve ihtiyarlık bir araya toplanmaz. ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-10571)

Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:

Dünya gitmeye, gençlik yaşlılığa ve tereddüt şüpheye ne kadar da yakındır! ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-9689)


Gençler Uyanık Olun

GENÇLİK DÖNEMİNİN DEĞERİ BİLİNMELİ

Gencim ve kimliğimi arıyorum!

Gençler ve Tevhid

İslami Gençlik Nasıl Olmalıdır ?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)