• Nombre de visites :
  • 1346
  • 10/10/2011
  • Date :

Çocuk veya Anne Vücudunun Ürünü-1

çocuk veya anne vücudunun ürünü

Kur’an ve rivayetlerde ”ümm”‌ kelimesi bir çok defa zikredilmiştir ve kök ve kaynak anlamındadır. Zira çocuk en az altı ay, en fazla ise dokuz ay kadının rahminde kalmaktadır. Çocuk ruh ve cisminin tüm kuvvetlerini kadının vücud sermayesinden elde etmektedir. Sürekli bir şekilde kadının cisim, sinir ve beden fabrikasından beslenmektedir. Bu yüzden de çocuğa oranla kadın vücudu ”ümm”‌ diye ifade edilmiştir.

Hakikatte anne çocuğun vücudunun aslı, kökü ve kaynağı konumundadır. Çocuk, annesinin ruhsal ve bedensel gerçeğinin yansımasıdır ve o temiz ağacın bir meyvesi konumundadır.

Nutfenin, babasının sülbündeki kalışı ise oldukça azdır. Ama anne rahminde yaklaşık iki yüz yetmiş gün misafir olarak kalmaktadır. Bu hesap üzere çocuğun alıcılığı veya etkilenişi tümüyle veya genel olarak annedendir. Bu sebeple de İslam kadın için verdiği değeri başka bir varlığa vermemiştir.

Annenin beden ve ruh varlığının etkileri çocuğun vücudunda ortaya çıkmaktadır. Çocuk bilerek veya bilmeyerek çoğu tavır ve hayati işlerinde annesinin tıyneti üzeredir.

Bir kız evlenmeden önce bilmelidir ki veya kendisine bildirilmelidir ki yarınki anne kendisi olacaktır. Dolayısıyla yarınki anne bugünden yemek, gidip gelmek, muaşeret, tavır, terbiye, edep ve imanına riayet etmelidir ki temiz, salim, değerli ve edebli bir nesil ortaya çıkarabilsin.

Kadınla ilgili bir kitapta Fransız İmparatoru Napolyon’un şu güzel sözünü gördüm: Kendisine, ”Senin nezdinde ülkelerin hangisi daha değerlidir? ”‌ diye sorulunca şöyle demiştir: ”Annelerin sayısı daha fazla olan ülke.”‌

Anne olma durumu kadın için sabit ve yerinde kalmalıdır. Aksi takdirde iyi bir nesil vücuda gelmeyecektir.

İslam kültüründe anne, çocukların gelişimi ve terbiyesi için annelik görevini korumalıdır. Anne, çocukları için annelik etmelidir ki çocukları da fikirsel ve duygusal açıdan bir eksiklik içinde olmasın.

Kadın eğer annelik özeliklerini kaybedecek, kendisini batılı anlamda bir özgürlüğe kaptıracak, herkesle konuşup gülecek, oturup kalkacak olursa, kendisine, eşine ve çocuklarına maddi ve bedensel lezzetler sebebiyle itinasız davranacak olursa artık anne değildir. Ailenin canına düşmüş bir yırtıcı hayvandır, ailenin şeref, yücelik, iffet ve temizliğini rüzgara savuran bir tehlikeli kurttur.

Anne, akıllı, güçlü, temiz, edebli ve değerli bir çocuk yetiştirmek için insani bir ahlaka, salim bir fikre ve temiz bir vücuda sahip olmalıdır:

”Şehadet ederim ki sen yüce nutfelerde ve temiz rahimlerde bir nur idin.”‌

Varis ziyaretinin bir bölümünde şehitlerin efendisi Hz. Hüseyin’e (a.s) bu şekilde hitab edilmiştir.

Bu nur yüce bir makamdan ve temiz bir yerden ortaya çıkmıştır. Dünyayı ilim, adalet, hikmet ve doğru bir önderlikle aydınlatmış şahadetten sonra da ahireti daha bir aydınlatmıştır.

Aynı ziyarette Hz. Hüseyin’in mukaddes vücudu (a.s), Hatice’yi Kübra ve Fatımat'üz Zehra’nın (a.s) yanında yer almıştır: ”Esselamu aleyke ya ibn-i Fatımat'üz Zehra, Esselamu aleyk ya ibn-i Haticet'el Kübra”‌[1]

İslam peygamber evlenmek isteyen gençler asil, dürüst ve dindar bir aileden kız almalarını tavsiye etmektedir. Bu da şüphesiz fesadın önünün alınması içindir.


[1]Selam olsun sana ey Fatıma'nın oğlu ve selam olsun sana ey Hatice-i Kübra'nın oğlu

Boşanan Çiftlerin Çocukları

Çocuğun Terbiyesinde Babanın Fonksiyonu

Çocuğun Anne ve Baba Üzerindeki Hakları-1

Çocuğun Önemi ve Değeri -1

Çocuk ve Ahlâki Eğitim

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)