• Nombre de visites :
  • 938
  • 5/9/2011
  • Date :

İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -2

islam inkilabinin devamliliği

8 Yıllık savaş üretimin kalite ve nitelik açısından İran ekonomisine çok büyük bir zarar verdi. Başta Amerika olmak üzere İslam İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanı ülkeler savaş boyunca Saddam rejimine her türlü askeri ve istihbarı bilgiler yardımında bulunmanın yanı sıra aynı zamanda İran ekonomisini çökertmek ve ülke içinde kargaşalar çıkararak İslam nizamını içten sarsmak için de yoğun çaba içindeydi.

8 Yıllık savaş ve çeşitli ekonomik ambargolara ek olarak Amerikanın liderliğindeki düşmanların İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki komploları devam etti. Petrol fiyatlarının şiddetli düşüşü komplosu da İran’a karşı uygulandı.

Petrol fiyatlarının şiddetli derecede düşüşüyle İran devletinin savunma ve kalkınma programlarının etkisiz hali getirtilmesine, devlet yönetici ve ilgililerinin tüm çaba ve girişimlerinin bu meseleye tahsis edilmesine çalışıldı.

İran İslam Cumhuriyeti mevcut sorunlara galebe çalarak Müslüman İran halkının iman ve iradesine dayanıp savaş bunalımını da büyük bir başarı ile geride bıraktı ve düşmanı kendi hilelerinde yenilgiye uğrattı.

Fakat Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyetine karşı başlattığı savaşın son bulması Amerikanın İran aleyhindeki komplolarının son bulması manasında değildi. Zira Amerika’yı son 26 yıl içinde İran İslam Cumhuriyetin çökertmek veya izmihlale uğratmak için türlü türlü entrikaya iten mesele İslam cumhuriyeti düzeninin zulüm aleyhtarı mahiyeti ve uzlaşma kabul etmezliğiydi.

 İran’a karşı savaşta Saddam rejiminin istediği sonuca varamaması ve akamete uğramasından sonra Amerika bu kez İran İslam Cumhuriyetinin dış siyasetini hedef alarak tüm gücüyle bu siyaseti başarısızlıkla sonuçlandırmak ve İİC.nin çehresini dünya halkları nezdinde karalamak istemiştir.

İran’ın sözde nükleer silahları elde etmek yönünde çaba harcaması, terörizmi desteklemesi veya insan haklarını ihlal etmesi gibi yersiz suçlamalar Amerikan yönetiminin İslami İran rejimini karalamak amacıyla ileri sürdüğü çirkin suçlamalarındandı. Ama düşmanların tüm bu hile ve komplolarına rağmen İslami İran gerek siyasi açıdan ve gerekse ekonomik açıdan şu anda bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olup, İslam aleminde bir çok halklar İslami İran’ı bir örnek olarak kabul etmekteler.

Batıda da Amerika İran’a karşı yoğun bir kampanya başlatmak istediği her dönemde ise İslam İnkılabı lideri kader belirleyici tarihi kararlar alarak Amerikanın bu uğursuz karar ve girişimlerini başarısız bırakmıştır. Batılı ekonomik uzmanları ve kaynakları halı hazırda İran’ın Ortadoğu ve Fars körfezi bölgesinin en güçlü ekonomisine sahip olduğunu itiraf etmekteler.

İslami İran’ın son 26 yıl içinde devamlı olarak Amerika ve bazı müttefiklerinin en ağır siyasi ve iktisadi tehdit ve baskılarına tabii tutulduğu gerçeğini kabul etmemiz durumunda İslam İnkılabının önemini daha fazla idrak etmiş oluruz.

Ayrıca bu uğurda ülkenin bağımsızlık ve hürriyetinin korunması uğrunda halk kitleleri arasındaki birlik ve bütünlüğün önemini de fark etmiş oluruz. Gerçekten de her bir milletin yücelik ve azameti o halkın bağımsızlık ve kurtuluşuna bağlıdır.


İran İslam İnkılabı-1

İran İslam İnkılabı-2

İslam İnkılabı öncesi ve sonrası 1

İran İslam Tarihi

İslam İnkılabının Zaferi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)