• Nombre de visites :
  • 1237
  • 30/8/2011
  • Date :

AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -2

amerikanin iranin iç işlerine müdahalesi üzerine

Amerika İslam İnkılabının doruk noktaya ulaştığı sırada henüz de İran’da böylesine büyük, muhteşem bir halk hareketinin tahakkuk bulduğunu kabul etmek istemiyordu. Vaşington açısından 1979 olayları dizginleştirilebilecek olaylardı. Amerikanın dönem başkanı Cimi Kartır 1978 yılında İran’ı ziyaret ettiğinde İran’ı bölgenin istikrar adası olarak tanımlamıştı. Kartırın güvenlik danışmanı Brejeneski de Amerikanın şah iktidarının devam etmesini istediğini bildirerek alenen şahı desteklemişti. Ama İslam İnkılabıyla birlikte şah rejiminin İran’da devrilmesi karşısında neye uğradıklarını şaşırmış ve sersemlik içinde kalmışlardı.

Amerika şahın İran’dan firarından sonra bile İran halkını sindirme ve şahı tekrar ülkeye geri getirme çabalarını sürdürdü.

Bu amaçla Amerikanın Avrupa’daki güçleri komutan yardımcısı general Hayzır’ın İran’a gönderilmesi şah rejimi ordusu komutanlarına moral vermek ve halk hareketini sindirmek için gerekli koordineyi yapmak amacına yönelikti. Hazır kendi hatırasında, Amerikanın İran ordusunu halk hareketlerini sindirmek için en son olarak kullanmak istediğini yazmıştı.

Amerikanın ve ülke içindeki Amerikan uşaklarının tüm bu komplolarına rağmen 11 Şubat 1979 tarihinde 20. asrın en önemli olayı yani İran’da İslam İnkılabının zafere ulaşması tüm dünya halklarının hayretle açılmış gözleri önünde tahakkuk buldu ve bölge ve dünya düzeyinde devlet adamları ve gözlemciler daha düne kadar bir türlü kabul etmedikleri ve inanmadıkları bir olayı irdelemeye ve yorumlamaya başladılar. Batının meşhur teorisyenleri İran İslam İnkılabının zaferini tüm Ortadoğu ve Fars körfezi bölgesini sarsan ve süper güçlerin bölge üzerindeki denklemlerini alt üst eden bir depreme benzettiler. Güç sahipleri açısından bölgenin kendi istedikleri sessizlik ve itaat ortamına kavuşması  için İslam İnkılabı hareketinin önü alınmalı veya saptırılmalıydı. Bu görüş mensupları özellikle Amerika ve Siyonist İsrail rejimi bu inkılabı sindirmek veya onun İslami özelliğini yok etmek için kendi uğursuz çaba ve girişimlerini üçüncü milenyuma kadar sürdürdüler ama tüm bu iğrenç girişimlerinde yenilgiye uğradılar.

İran İslam İnkılabının mübarek ömründen çeyrek asrın geçtiği şu sıralarda mukaddes İslam Cumhuriyeti ve İslam inkılabı artık dünya emperyalizmi ve uluslar arası siyonizmin tüm komplo ve hilelerini geri püskürtecek güçlü bir konuma gelmiş ve temellerini bir o kadar sağlamlaştırmıştır. Zulüm ve adaletsizlik altındaki tüm dünya halklarının gerçek kurtuluş ve bağımsızlığa kavuşacakları günün umuduyla.


İran İslam Tarihi

İRAN İSLAM İNKILÂBI

İmam Humeyni ve İslam İnkılabı

Bir Batılı Gözüyle İmam Humeyni ve İslam İnkılabı 

İslam İnkılabının Zaferi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)