• Nombre de visites :
  • 490
  • 31/5/2011
  • Date :

Tahran ve Erivandan ili?kileri geli?tirme vurgusu

tahran ve erivandan ili?kileri geli?tirme vurgusu

Ermenistan Enerji Bakan? ile ?ran D??i?leri Bakan?, Tahran ve Erivan aras?ndaki ili?kilerin geli?tirilmesine vurgu yapt?.?ran Ermenistan ortak karma ekonomi komisyonu e?ba?kan? ve Ermenistan Enerji Bakan? Armen Musesiyan, Tahran ziyareti s?ras?nda D??i?leri Bakan? Ali Ekber Salihi ile g?rü?tü.

10. ortak karma ekonomi komisyonu oturumu kulisinde gerçekle?en g?rü?mede, taraflar eski anla?malar?n hayata geçirilmesini ve ikili ili?kilerin güçlendirilmesini masaya yat?rd?.

Ermenistan’? dost ve ?ran nezdinde ?zel konumu olan bir ülke olarak niteleyen Salihi, ?ran ve Ermenistan milletlerinin binlerce y?l yan yana ya?ad???n? ve bu birlikteli?i sürdürece?ini vurgulad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)