• Nombre de visites :
  • 496
  • 19/6/2011
  • Date :

?ran uydusu Rasattan ilk g?rüntü ve sinyaller geldi

iran uydusu rasattan ilk g?rüntü ve sinyaller geldi

?ran’?n geçen gün ba?ar? ile y?rüngeye yerle?tirdi?i ve dünyay? bir kez daha ?a??rtt??? Rasat uydusundan ilk sinyal ve g?rüntüler, bu sabah al?c? istasyon taraf?ndan al?nd?. Konu ile ilgili bir aç?klama yapan Malik E?ter Universitesi rekt?rü R?za Muzafferiniya, bu sabah Rasat adl? uydudan ilk telemetrik sinyalleri ve yer yüzünden toplad??? g?rüntüleri ald?klar?n? aç?klad?.

Rasat uydusunun misyonunu yer istasyonlar? ile irtibat kurmak, yer yüzünden g?rüntü almak ve telemetrik bilgilerle birlikte al?c? istasyona g?ndermek oldu?unu belirten rekt?r, bu çerçevede Rasat?n, ilk g?rüntülerini yollad???n? belirtti.

Rekt?r Muzzaferiniya, al?n?n bilgilerin uydunun tüm sistemlerinin en ideal ?artlarda çal??t???n? ortaya koydu?unu, uydunun kendisi için ?ng?rülen ?artlardan daha iyi çal??t???n?n anla??ld???n? vurgulad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)