• Nombre de visites :
  • 430
  • 19/6/2011
  • Date :

Urumiyeden Türkiyeye uçak seferleri ba?l?y

urumiyeden türkiyeye uçak seferleri ba?l?y

?ran’?n Bat? Azerbaycan eyaleti havaalanlar? i?letme müdürü Kemal Perhizkar, eyaletin merkezi Urumiye’den Türkiye’ye uçak seferlerinin, ?nümüzdeki günlerde ba?layaca??n? aç?klad?. Muhabirimize konu ile ilgili bir aç?klama yapan Perhizkar, Türkiye’nin Sky hava yollar? ile sa?lanan anla?malara g?re seferlerin haftada iki kez, Pazartesi ve Per?embe günleri gerçekle?ece?ini belirtti.

Perhizkar, ilk seferin 7 Temmuz’da ba?layaca??n?, uçak seferleri say?s?n?, yolcular?n ilgisi artt??? takdirde artt?rabilece?ini vurgulad?.

?ranl? yetkili, Urumiye’den Türkiye’de düzenli uçak seferleri uygulamas?na ilk kez geçildi?ini ifade etti.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)