• Nombre de visites :
  • 382
  • 11/6/2011
  • Date :

?ran?n ITde ilerlemesi g?z kama?t?r?c?

iran?n itde ilerlemesi g?z kama?t?r?c?

 Rusya ?leti?im Bakan? ?gor ?egolov, ?ran’?n IT sahas?ndaki ilerlemesini g?z kama?t?r?c? bulduklar?n? vurgulad?. ?ran’?n tarihi ?sfahan kentini ziyaret eden ?egolov, ileti?im sahas?nda ?ran ?slam Cumhuriyeti ile i?birli?i yapmaya haz?r olduklar?n? kaydetti.

?ran’?n IT sahas?nda kaydetti?i ilerlemeyi g?z kama?t?r?c? buldu?unu kaydeden ?egolov, ancak neden bunca ilerlemeye ra?men ?ran’da baz? sitelere filtre uyguland???n? sordu.

Soruya cevap veren ?sfahan Vali Yard?mc?s?, baz? internet sitelerinin ahlaks?z faaliyette bulundu?unu, sitelere filtre uygulaman?n ?ran milletinin kendi iste?i oldu?unu, bunun da ?ranl? ailelerin ahlaki de?erlere ?nem verdi?ini yans?tt???n? belirtti.

Vali Yard?mc?s? ayr?ca ?ran’?n IT sahas?nda, Bat?’n?n yapt?r?mlar?na kar??n bu denli ilerleme kaydetti?ini vurgulad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)