• Nombre de visites :
  • 428
  • 11/6/2011
  • Date :

Yapt?r?mlar ?ran ile ticaretimizi etkileyemedi

yapt?r?mlar iran ile ticaretimizi etkileyemedi

 Japonya’n?n ?ran Büyükelçisi Kin ?chi Komano, yapt?r?mlar?n ?ran ile ticari ili?kilerini pek etkilemedi?ini vurgulad?. Japonya Büyükelçisi Komano, yapt?r?mlara kar??n ?ran ile ticarette rakamlar itibar? ile pek bir gerileme ya?amad?klar?n? belirtti.

Japon elçi Komano hali haz?rda ?ran ile Japonya aras?ndaki toplam ticaret hacminin, 13 milyar dolar? buldu?unu kaydetti.

Bundan ?nce iki ülke aras?nda ticaretin dolar üzerinden yap?ld???n? belirten Komano, ancak yapt?r?mlardan dolay? ?imdilerde Japonya para biriminin de devreye girdi?ini vurgulad?.

Japon elçi Komano ayr?ca Fuku?ima nükleer santralde ya?anan s?k?nt?ya temasla, ?ran’da b?yle bir güvenlik sorununun s?z konusu olmad???n? ifade etti.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)