• Nombre de visites :
  • 468
  • 9/6/2011
  • Date :

?randa stratejik ak?ll? cerrahi sisteminin aç?l??? yap?ld?

iranda stratejik ak?ll? cerrahi sisteminin aç?l??? yap?ld?

?ran Cumhurba?kan? Dr Ahmedinejad, ?mam Humeyni-ks- hastanesinde stratejik ak?ll? cerrahi sistemin aç?l???n? yapt?. Cumhurba?kan? Dr Mahmud Ahmedinejad bugün sabah Tahran ?mam Humeyni-ks- hastanesinde, kulk, burun, bo?az, beyin ve s?n?r cerrahisiyle ilgili stratejik ak?ll? cerrahi sistemin aç?l???n? yapt?.

Bu sistem, Tahran Tbbi Bilimler Universitesi T?bbi Araç ve Donan?m Geli?tirme Merkezi ara?t?rmac?lar?n?n s?k? çal??malar? ve Cumhurba?kanl???na ba?l? Teknoloji ve yenilik ??birli?i Merkezi'nin destekleri sayesinde tasarlan?p üretildi.

S?z konusu sistem ayr?ca, cerrahlar için bilgisayar ve bilgisayar programlar?yla ilgili en yeni teknolojilerden yararlanma, mikroskop ve andoskopi g?rüntülerini bilgisayar pencerelerinden birinde ve bir bütün halinde g?rmesi imkan?n? sa?l?yor.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)