• Nombre de visites :
  • 411
  • 8/6/2011
  • Date :

?ran?n nükleeri bugün UAEA Y?netim Kurulunda!

iran?n nükleeri bugün uaea y?netim kurulunda!

?ran'?n nükleer konusu büyük bir ihtimalle Ulaslararas? Atom Enerji Ajans? (UAEA) Y?netim Kurulunda incelemeye al?nacak. Ulaslararas? Atom Enerji Ajans? (UAEA) Y?netim Kurulu'nun Viyana'da düzenledi?i oturumunda ?ran nükleer konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor. Bu konuda verilen bilgiye g?re, ?ran'la ilgili ?zel bir husus ele al?nmayacak. Toplant?n?n esas konular?ndan biri Japon Foku?ima atom santral?n?n son durumu.

Foku?ima atom santral?n?n UAEA Y?netim Kurulu toplamt?s?n?n gündemine al?nmas? ?ran ?slam Cumhuriyetinin ?nerisi üzerine gerçekle?tirilmi?tir.

UAEA Y?netim Kurulu'nun bugünkü oturumunda Suriye'nin de nükleer konusunun ele al?nmas? bekleniyor.

UAEA Y?netim Kurulu'nun d?nemlik olan bu toplant?lar? 6-10 Haziran günlerinde Viyana'da devam etmekte.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)