• Nombre de visites :
  • 7256
  • 25/12/2010
  • Date :

Çok Yemenin Zararları

çok yemenin zararları

Ali (a.s) yemeğe başlamak hususunda çok önemli bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuştur:

“Yemeğe tuzla başlayınız. Eğer insanlar tuzda olan faydaları bilselerdi, onu denenmiş ilaçlara tercih ederlerdi.”[1]

Allah Resulü (s.a.a) sıcak yemek yemeyi yasaklamış; Allah’ın, sıcaklığı gitmiş yemekleri bereketli kıldığını ilan etmiş ve soğuması için yemeğe üfürülmesini de yasaklamıştır. [2]

Hz. Hasan-ı Mücteba (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sofrada on iki haslet vardır ki, her Müslüman’ın onları tanıması gerekir: “Nimeti ve nimet yaratıcısını tanımak, günlük işlerinde Hakk’ın takdirine rızayet göstermek, yemek yerken bismillah demek, yemek yedikten sonra nimete şükretmek, yemek yemeden önce abdest almak, sol tarafına oturmak, üç parmağıyla yemek, parmaklarını yalamak, önüne bırakılandan yemek, lokmayı küçük tutmak, güzel çiğnemek ve sofrada oturanlara az bakmak.”[3]

 Emir'ul Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çok yemek ve çok uyumak insanın vücudunu bozar ve zararlara sebep olur.”[4] Hakeza Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çok yiyen kimsenin sıhhati azalır ve masrafı kendisine ağır gelir.”[5]

 Yine şöyle buyurmuştur: “Çok yemek açgözlülüktendir; açgözlülük de ayıplardandır.”[6]

Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müminin kalbi için çok yemekten daha zararlı bir şey yoktur. Çok yemek iki şeye neden olur: Kalp katılığı ve şehvet heyecanına.”[7]

Yüce Allah İsrail oğullarına şöyle buyurmuştur:

“Çok yemeyiniz, şüphesiz çok yiyen kimsenin uykusu çok olur, çok uyuyan kimsenin namazı az olur, namazı az olan kimse ise gafillerden yazılır.” [8]

Allah Resulü (s.a.a) ise şöyle buyurmuştur: “Çok yemekten sakınınız; şüphesiz çok yemek, bedeni bozar, hastalıklara neden olur ve ibadet hususunda insanı tembelleştirir. .”[9]

Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah katında dolu karından daha nefretli bir şey yoktur.”[10]

Musa b. Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlar yiyecekte itidalli olsalardı, şüphesiz bedenleri de itidalli olurdu.”[11]

 Resulullah’ın (s.a.a) yiyecek ve içecek hususunda çok ilginç emirler vermiştir. Söylemek gerekir ki bunlar Peygamber’in ilginç emirlerindendir ve de tıp ilminin kökleridir:

 “İştahın olduğunda ye ve iştahın varken yemekten el çek.”[12]

Yemek üstüne yemek şüphesiz sindirim organları için çok zararlıdır. Beden sağlığı için ciddi bir tehdit konumundadır. Tam acıktığında yemek ve tam doymadan yemekten el çekmek bedenin neşat ve esenliğini korumak, ömrün devamını sağlamak, insanın dinamik ve hareketli olması için en büyük ilkedir.


[1]- Vesail, c. 16, s. 520

[2]- Vesail, c. 16, s. 518

[3]- Vesail, c. 16, s. 539

[4]- Mizan’ul-Hikmet, c. 1, s. 117

[5]- a. g. e.

[6]- a. g. e.

[7]- a. g. e. c. 1, s. 117- 118

[8]- a. g. e.

[9]- a. g. e.

[10]- a. g. e.

[11]- Vesail, c. 16, s. 406

[12]- Mizan’ul-Hikmet, c. 1, s. 123

AZ YEMEK, AZ UYUMAK, AZ KONUŞMAK

Az ye kalbini pakla

YİYECEKLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)