• Nombre de visites :
  • 6218
  • 30/8/2010
  • Date :

KADİR GECESİ -2

kadir gecesi

“Ramazan, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu ve yanlışı ayırdedip açıklayan Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara, 185)

Yukarıdaki ayet, Kur’an-ı Kerim’in ramazan ayında indiğine vurgu yapmaktadır. Bir başka ayet, Kur’an’ın bir gece vakti indiğini, o gecenin mubarek ve kutsal bir gece olduğunu şöyle buyurmaktadır:

“Ve gökten de kutlu bir yağmur yağdırmadayız.” (Kaf, 9)

Bu kutlu gecenin, ramazan ayının hangi gecesi olduğunu ve bu gecede, ulvî alemin hakî aleme yansımalarını “Kadir Sûresi” şöyle beyan buyurmaktadır:

“Rahman ve Rahîm Allah Adıyla* Şüphe yok ki biz Kur’ân'ı Kadir gecesinde indirdik.* Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?* Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.* Melekler ve Rûh, o gece takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.* Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.”

“Kadir Sûresi” Kur’an-ı Kerim’in 97. sûresi olup çok net olarak Kadir gecesinden, Kur’an’ın bu gecede indirilişinden, bu gecenin yüceliğinden, bin aydan daha hayırlı oluşundan, melekler ve Rûhun yeryüzüne inişinden, bu inişin Allah’ın izniyle gerçekleşmesinden ve iniş gerekçesinden ve son olarak da şafak sökünceye kadar bu gecenin esenlik oluşundan bahsetmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in indiği bu gecenin, “Kadir gecesi” olarak adlandırılış nedeni hakkında, tefsir bilginleri üç farklı görüşü savunagelmişlerdir:

1- Bu gece, yüce bir makam ve mevkiye sahip olduğundan dolayı “Kadir” gecesi olarak adlandırılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inişi, bu gecenin tümüyle esenlik oluşu ve de bu gecenin ibadetle geçirilmesi durumunda büyük bir mükâfata neden oluşu, bu geceye yüce bir makam vermiştir.

2- Meleklerin ve Rûhun bu gecede yeryüzüne inişi sonucu yer darlığı ve izdiham oluştuğundan dolayı bu gece, “Kadir” gecesi olarak adlandırılmıştır.

3- Bu gece, mukadderatın belirlendiği ve takdir edildiği gece olması hasebiyle “Kadir” gecesi olarak anılmıştır. İnsan birey ve toplumlarının kaderi ve de deprem türünden afetler, savaş, barış, yenilgi, zafer gibi hadiseler, maslahat ve hikmet uyarınca bu gecede takdir edilir.

Kur’an-ı Kerim bu bağlamda şöyle buyurmaktadır:

“Apaçık Kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik... her hikmetli emir, o gecede ayırt edilir.” (Duhan, 2-4)

Bu bağlamda İmam Rıza’dan (a.s) rivayet edilen bir hadis şöyledir:

“Bir yıl boyunca gerçekleşecek olan hayır, şer, zarar, yarar, rızık ve ecel bu gecede takdir edilir. Bundan dolayı da “Kadir” gecesi olarak adlandırılmıştır.”

Her hal-ü kârda, gerekçesi farklı olsa da Kur’an’ın indiği gece kutlu “Kadir” gecesidir.


Ali Gecesi-2

KADİR GECESİ -1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)