• Nombre de visites :
  • 2864
  • 21/2/2010
  • Date :

Sorularla Kadir Suresi’nin Tefsiri 1

kuran

Bismillahirrahmanirrahim

  “Hiç şüphesiz biz  o (Kuran’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. * Sen ne bilirsin Kadir Gecesi  nasıl bir gecedir?! * Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her işle (insanların mukadderatı, hayır ve bereketlerle) inerler. * O gece şafak doğuncaya kadar, selamdır (selametle birliktedir).”

TEFSİR:

  1- Kadir gecesinin en önemli özelliği nedir?

  Cevap: Kadir gecesinin en önemli özelliği, hiç kuşkusuz  Kur’an’ın bu gecede indirilmesidir. Bu muhteşem olay Kadir gecesinin faziletine fazilet katmıştır.

  2- Acaba kadir gecesinin Ramazan’da olduğunu nasıl anlıyoruz?

  Cevap:  Kur’an’daki iki ayeti yan yana getirdiğimizde bu sorunun cevabı ortaya çıkmaktadır. Bir ayette Allah-u Teala Kur’an’ın Ramazan’da indirildiğini söylüyor.

“Ramazan ayı öyle bir aydır ki O’nda Kur’an indirilmiştir.” (Bakara,  185 )

  Bu surede ise Kur’an’ın Kadir gecesinde indiğini ortaya koyuyor. Böylece Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nin Ramazan ayında olduğunu anlıyoruz.

  3- Kadir Gecesi Ramazan’ın hangi gecesidir?

  Cevap: Kur’an-ı Kerim’de bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak Şia ve Sünni kaynaklı hadislerde bu konuda çeşitli açıklamalar vardır. Ramazan’ın 1. gecesi, 17. gecesi, 19. gecesi , 21. gecesi,23. gecesi, 27. gecesi ve 29. gecesi nakledilen rivayetler arasında. Ancak Sünni kaynaklarda en çok ihtimal verilen gece 27. Şii kaynaklarda ise 19., 21. Ve 23. geceler söylenmiştir. Bir çok rivayette ise bu gecenin Ramazan’ın son on gecesi arasında yer aldığı söylenmektedir. Ehl-i Beyt’in hadislerinden 23. gecenin Kadir gecesi olma ihtimali daha çok anlaşılmakla birlikte, İmamlarımız bunu açık bir şekilde bayan etmekten bilinçli olarak kaçınmış ve “Bu üç gecenin üçünün de ibadet, dua ve istiğfarla geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Bazı hadislerden de istifadeyle müfessirler bu konuda şöyle demişlerdir.

kuran

  Allah, kendi dostlarını kulları arasında saklamıştır; o halde Allah’ın hiçbir kulunu hor ve hakir görmemek lazım; ne malum, belki o Allah’ın bir dostu, velisidir? Kendi rızasını amellerin arasında saklamıştır; bu yüzden hiçbir iyi ameli küçük ve önemsiz görmemek gerekir; nereden belli, belki Allah’ın rızası ondadır? Allah kendi gazabını günahlar arasında saklamıştır; bu yüzden hiçbir günahı küçümsememek gerekir; ne bilirsiniz belki Allah’ın gazabı ondadır? Kabulünü dualar arasında saklamıştır. Bu yüzden hiçbir duayı küçük ve önemsiz görmemek lazım, belki kabul olacak dua odur? Ölüm zamanını saklı tutmuştur. Onun için her zaman ölüm için hazırlıklı olmak gerekir. İşte bunlar gibi Kadir Gecesi’ni de geceler arasında saklamıştır ki insanlar, Kadir Gecesi olması muhtemel bütün gecelere önem versinler.”

  Bir hadiste ise şöyle buyrulmaktadır:

“19. gecede kaderler belirlenir; 21. gecede, muhkemleşir; 23. gecede ise imzalanır.”

  Belki de maksat Peygamberin veya zamanın hüccetinin imzasından geçmesidir. Zira biliyoruz ki bu gecede inen melekler ve Ruh, Peygamber’in zamanında ona, ondan sonra ise zamanın hüccetine inerek mukadderatı ona sunarlar.


YOL HARİTAMIZ KUR’ÂN 2

Tefsirul Kurânil Kerim

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)