• Nombre de visites :
  • 2933
  • 27/1/2010
  • Date :

Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz?  2

genç

Mona İslam  

  “Genç bilgi ve yaşça büyüğüne hürmet eden olduğu gibi aynı zamanda bilgi ve yaşça kendisinden küçüğe merhamet eden ve bilgi ve yaşta dengini ise, kendisine üstün sayan kimsedir.” Burada çok açık olarak bildirilmiştir ki, “edep” gençliğin olmazsa olmaz bir sıfatıdır. Bu yüzden düşünülmelidir, saygısızlık ve edepsizlik ne kadar “gençtir mazur görelim” diye geçiştirilebilir. Bugün bu geçiştirmelerle bu sıfatlar gençlerin üzerine bir vazgeçilmez gibi yapışmıştır. Genci anlamak başka, hak vermek başka bir şeydir.

  “Genç genel olarak kendisinden anlamsız hareketin çıkmadığı kimsedir, bunun nedeni Allah’ın şu sözünü duymasıdır.

“Göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık” (Sad 38-27).

  Gençten meydana gelen her hareket de “o ikisi arasındaki” kapsamına girer.” Bu yüzden genç için gereken bir sıfat da hikmet sahibi olmaktır. O kendisi hikmetle davranma gayretinde olduğu gibi etrafında olup bitene de hikmet nazarı ile bakar. Bu yüzden sebebini bilse de bilmese de, hiçbir işi ve oluşu anlamsız ve abes addetmez, çünkü onu Allah yaratmış ve takdir etmiştir. Genç hikmetin peşine düşer, bulamasa da teslim olur. Hiç zamanı bomboş geçiren, aklını kıylu kalde heder eden, mahlukata saygısı olmayan, onları sadece bir tüketim nesnesi olarak gören birine genç denilebilir mi?

  Genç güç ve kuvvet sahibidir. Ancak sanıldığının aksine bu güç ve kuvvet ona nefsin hesabına kullansın diye değil Allah namına kullansın diye verilmiştir. Bu yüzden o zorluklara direnir, yılmaz bir gayret ve himmetle hizmet eder. Rabbin rızasına uygun biçimlenme gayreti ile her yerde araştırma halindedir. Alıcıları kainata açıktır. Kulakları iyi işitir, kelimelerin hayırlı olanlarını hıfzeder, gözleri iyi görür, kainatta var olan Cemal sıfatını mütalaa eder. Ağzını kendisini hakikate ulaştıracak sorular için açar, başkasına hakikati duyurmak için söyler.

“Genç her zaman hizmet menzilinde bulunur.”

  Bunda sebat eder. Genç hatalar yapar, ama hatasını ibret vesilesi olarak hayat tecrübesine ekler, seyyiatı hasenata tebdil eden sırra ulaşır. Tecrübe yanlışları bile güzel hale getiren bir sırdır. Çok düşüp kalksa dahi istiğfarda sebat eder. Aklını iyi işletir, azab-ı ilahiyi kulak ardı etmez. Dürtülerinin onu götüreceği yerin cehennem olduğunu hisseder.

genç

  Gençlik umut etme yeridir. İnsanlar arasında en çok gençler her şeyi değiştirebilecek bir güce itikad ederler. Onlar için imkansız diye bir şey yoktur. Bu yüzden en devrimci fikirler onlardan çıkar. Zira bu fıtri güven ve umudu kendilerine veren üzerilerinde tecelli eden ism-i Hayy ve Kadir’dir. Belki denilebilir ki gençlerin sözle veya halle daimi zikri “Ve hüve alâ külli şeyin kadir”dir. Onlar farkında olsa da olmasa da bu zikrin müdavimidirler. Bilindiği gibi ism-i Hayy ve Kadir kendisi de bir genç olan Hz. İsa’da azam derecede tecelli etmiş, onu insanlar arasında olmazı olduran bir peygamber olarak ortaya koymuştur. Yine Kur’an’da güzel bir genç örneği de Hz. Musa’nın yaveri Hz. Yuşa’dır. Onu daha sonra İsrail oğullarına varis yapan Musa (as)’a olan sadakati ve hizmetidir. Hızır’la görüşmesinden sonra dahi Yuşa (as)’ın Hz. Musa’yı terk etmeyişi bir taraftan ondaki sadakate ve vefaya diğer taraftan gençliğin nazarında Musa (as)’ın temsil ettiği şeriatın Hızır’ın temsil ettiği ilm-i ledünne tercih edilen bir husus olduğunu gösterir. Genç bedeni güçlü olan olduğu gibi ahkam-ı şeriata da güçle sarılandır. Zira dinin şeriat boyutu da onun hayat sahibi bedeni gibidir.


Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz? 1

Gençlik ve Huzur

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)