Allah'ın ve Resulü'nün halifesi
Kim iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsa Allah'ın ve Resulü'nün yeryüzündeki halifesidir.
(Müstedrek'ül-Vesail, c.12, s.179)
Hikmetli Sözler
İnsanlar, bilmedikleri şeye düşman kesilirler.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 172)
İlim, değerli bir mirastır
İlim, değerli bir mirastır. Edep (huylar), yenilenen ziynetlerdir. Fikir, saf bir aynadır.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 5)
Allah, gücünü aldığı kimse
Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.
Tuheful Ukul
Müslümanın Sırrı
Hıyanetin/ihanetin en çirkini (Müslüman kişinin) sırrını ifşa etmektir.
(Müstedrek'ül-Vesail, c.12, s.305, 14155. Hadis)
Ahlaki güzellikler
Gerçekten ben, ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildim.
(Müstedrekü'l-Vesail, c.11, s.187)
Tövbe eden kimse
Günahtan tövbe eden kimse, günah işlememiş gibidir.
(Vesailü'ş-Şia, c.16, s.74)
Ölüme doğru adım
İnsanın nefes çekmesi, ölüme doğru adım atmasıdır.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 74)
Cemaat Namazı
İnsanın cemaat ile kıldığı bir namazı, kırk yıl evinde kıldığı namazdan daha hayırlıdır.
(Müstedrek'ül-Vesail, c.6, s.446)
Gözlerini önüne dikmek
Gözlerini önüne dikmek (kapamak) şehvetlerden/günahlardan en güzel koruyucudur.
(Gureru'l-Hikem, 321)