شهادت مولای متقیان علی علیه السلام بر تمام شیعیان جهان به خصوص شیعیان مومن تبیان تسلیت باد.
دسته ها : اطلاعیه
يکشنبه سی یکم 6 1387
اگر هر گونه مطلبی را که دارید و میخواهید آنها را ثبت نام کنید در بخش نظرات قرار دهید تا ما آنها را با نام خودتان ثبت کنیم. منتظر شما هستیم
دسته ها : اطلاعیه
پنج شنبه بیست و هشتم 6 1387
تولد هر کودک به معنای این است که خدا هنوز به ما آدمها امیدوار است.
دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه بیست و هشتم 6 1387

در مجلس بزرگان سه چیز را رعایت کنید:

1: تخفیف در کلام

2: تقلیل در طعام

3: تعجیل در قیام

دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
بهتر است آنچه را که می شنوید، حفظ کنید. بهتر است آنچه را که حفظ کرده ای، بنویسید. بهتر است آنچه را که نوشته اید، بگویید و به گفته های خود عمل کنید.
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم: بهزاد کلمه ای بگو که در آن آب به کار رفته باشد.                                       بهزاد: لوله.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم: ایرج، نصف النهار را تعریف کن.                                                          ایرج: خانم اجازه، اگر با یک چشم به سفره نهار نگاه کنیم میشود نصف النهار.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم اول: ارسطو                                                   معلم دوم: فارابی                                                   معلم سوم: میرداماد
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
آدممهای عاشق چون چشماشون بسته است، نمیشه فهمید که تو کله شون چی می گذره!
سه شنبه نوزدهم 6 1387
گل اگر خشک شود، ساقه آن می ماند  /  دوست اگر دور شود، خاطره اش میماند.
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X