• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48158

پرسش

اس÷رم چگونه تشكیل می شود ؟

پاسخ

لوله های نطفه ساز شامل اسپرماتوگونی و سلولهای سرتولی است . اسپرماتوگونی سلولی است كه پس از طی تقسیمات میتوزی تبدیل به اسپرماتوسیت اولیه میشود این سلولها از اسپرماتوگونی ها بزرگترند .اولین تقسیم میوز در این سلولها صورت میگیرد و پس از تقسیم تبدیل به دو اسپرماتوسیت ثانویه میشوند .اسپرماتوسیت ثانویه فاقد هسته و عمر كوتاهی دارد .پس از تقسیم دوم میوز هر اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل به دو اسپرماتید میشود .كه n كروموزوم دارد اسپرماتید در انتهای سلولهای سرتولی فرو رفته و بعد از تغذیه دگرگونی پیدا كرده تبدیل به اسپرم میشود

مشاور : خانم كريمي | پرسش : چهارشنبه 15/11/1382 | پاسخ : سه شنبه 21/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 66 بار

تگ ها :

UserName