عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 93 -  بيانات در مورد استفاده هاي نامشروع رژيم از رسانه هاي گروهي
موضوع : استفاده هاي نامشروع رژيم فاسد از رسانه هاي گروهي
بيانات
زمان : 18 بهمن 1357 / 9 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
مخاطب : عمومي
صفحه : 93
بسم الله الرحمن الرحيم
دستگاههايي در اين مملكت بوده و هست كه بايستي در خدمت مردم مي بودند؛ (1)ولي رژيم غاصب و فاسد در گذشته از آنها در راه هدفهاي نامشروع خود و گسترش فساداستفاده كرده است . (2)