عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 83 -  اعلام وحدت و همبستگي
صفحه : 83
با هم هم صدا باشيد. ما با همه مسلمين هم صدا هستيم ، ما با همه ملت هم صدا هستيم .
اعلام وحدت و همبستگي
ما پيوستگي خودمان را به اقليتهاي مذهبي اعلام مي كنيم . ما برادري خودمان را به برادران اهل سنت اعلام مي كنيم . دشمنان اسلامند كه مي خواهند ما را با برادرهاي خودمان مختلف كنند. دشمنهاي اسلام يا گول خورده هاي از آنها هستند كه در اين وقت مخالفت مابين دو دسته را اعلام مي كنند. ما اعلام مي كنيم وحدت كلمه مسلمين را. اگرمسلمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداشت اجانب بر آنها تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده است كه اجانب بر ما تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه مسلمين است كه از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پيدا كرد، و الان هم ما گرفتارهستيم . واجب است بر همه مسلمين كه با هم باشند. يك زمان حساسي است ؛ مابين حيات و موت مردد هستيم . ما الان مملكتمان يا بايد تا ابد زير يوغ استعمار و استبدادباشد، يا بايد الان از اين يوغ خارج بشود. اگر وحدت كلمه را حفظ نكنيد، تا آخر بايدمبتلا باشيد.
سني و شيعه برادرند
حضرات آقايان ! همه ما مسئول هستيم . روحانيون در درجه اول مسئوليت هستند.روحانيون بايد بروند در بلاد و در جاهايي كه دوردست است (2) لازم است كه بروند دردهات و قصبات و اعلام كنند مسائلي را كه ما مي گوييم . در جاهاي دورافتاده ممكن است كه يك اغفالهايي باشد، يك تبليغات سوئي باشد. اينها در مراكز مثل تهران يا ساير بلادعظيم نمي توانند تبليغات خلاف بكنند، لكن در قراء و قصبات دورافتاده ، يك حرفهاي غير ظاهر مي زنند، غير صحيح مي زنند؛ مثلا مي گويند كه اقليتهاي مذهبي در حكومت اسلام بايد از بين بروند! اين خلاف اسلام است . اسلام اقليتهاي مذهبي را احترام گذاشته است ؛ اسلام اقليتهاي مذهبي را در مملكت ما محترم مي شمرد. و همين طور در اسلام