عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 71 -  پيام تشكر از ابراز محبت همه اقشار ملت "بازگشت امام به ايران "
مكان : تهران ، مدرسه علوي
پيام
زمان : 17 بهمن 1357 / 8 ربيع الاول 1399
موضوع : ابراز تشكر از تلگرافها و نامه هاي تبريك به مناسبت ورود امام خميني به ايران
صفحه : 71
اينجانب از كليه كساني كه پس از بازگشت من به ايران به وسيله تلگراف ، نامه ومطبوعات تبريك گفته يا شكرگزاري و اظهار محبت ، وفاداري ، قدرداني و همبستگي كرده اند، تشكر مي كنم و پيروزي همه را در غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمين و برقرارساختن جمهوري اسلامي از خداوند متعال خواستارم .
بسمه تعالي
روح الله الموسوي الخميني