عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 532 -  بيانات خطاب به سفير چكسلواكي در تهران "قراردادهاي شاه "
مكان : قم
بيانات
زمان : 22 فروردين 1358 / 13 جمادي الاول 1399
موضوع : قراردادهاي دوران شاه معدوم
حضار: سفير چكسلواكي در تهران
صفحه : 532
نهضت ايران تنها مختص ايران نبوده بلكه نهضت مستضعفين عليه مستكبرين ، و درجهت حمايت از تمام كساني [است ] كه به انسانيت و حقوق بشر احترام قائل هستند وهمچنان ادامه خواهد داشت .
شاه سابق به واسطه اينكه ماموريت داشت تا مملكت را به بيگانگان بفروشد وهمواره منافع آنان را حفظ كند، بسياري از قراردادها كه در زمان او انعقاد يافته همه به زيان ملت ايران بوده است . (1) البته دولت جمهوري اسلامي قراردادهايي را كه منافع ملت ايران در آن ملحوظ است ادامه خواهد داد و با تمام ممالك روابط دوستانه خواهدداشت ، و هرگز اجازه دخالت در امور داخلي ايران را به هيچ كشور نخواهد داد.
[بسم الله الرحمن الرحيم ]