عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 505 -  نقش كودكان و نوجوانان در انقلاب اسلامي
زمان : 5 بعدازظهر 17 فروردين 1358 / 8 جمادي الاول 1399
حضار: عده اي از دانش آموزان جنوب شهر تهران
سخنراني
موضوع : سهم كودكان و نوجوانان در نهضت
مكان : قم
صفحه : 505
بسم الله الرحمن الرحيم
افتخار به نسل جوان مسلمان
نقش كودكان و نوجوانان در انقلاب اسلامي
شما نگران نباشيد. شما در اين نهضت شركت داشتيد؛ شما هم خون داديد، شما هم
من از جهتي نگرانم و از جهتي خوشحال . از اين جهت كه به حسب قراردادهاي دولتها و براي اثبات اشكالاتي اگر به نهضت ما بخواهند وارد كنند، شانزده ساله كمتر رااجازه اخذ راي از آنها نداده اند. از اين جهت متاثرم . و از تاثر اين فرزندانم - كه - براي خاطر اينكه به آنها اين اجازه نداده اند نيز متاثرم . لكن از اين جهت كه اين شور و شعف رادر شما فرزندان عزيزم مي بينم و اين توجهي كه شما به امور اجتماعي خودتان داريد واين علقه اي (1) كه به اسلام و كشور اسلامي خودتان داريد، خيلي مسرورم . اينطور نيست كه جلوگيري از اخذ راي به حساب نياوردن شما فرزندان عزيز باشد. اين براي يك مرسوماتي است كه در دنيا هست و ما هم ناچار، براي رفع اشكالات به رفراندم ، بايد تاحدودي مراعات كنيم . . . نگوييد كه شما را خداي نخواسته به حساب نياورده اند. شماعزيزان ما هستيد. شما خزائن اين مملكت براي دوره هاي آتي هستيد. ما به شما افتخارمي كنيم كه اينطور شور و شعف داريد در امور اجتماعي خودتان ، در امور سياسي خودتان . و ما از شما معذرت مي خواهيم كه يك همچو [منعي ] را به حسب التزاماتي كه هست و به حسب مصالحي كه بوده است اين مسئله واقع شده است .
صفحه : 506
در اين نهضت تظاهرات كرديد، فرياد زديد؛ سهيم هستيد در اين نهضت مقدس . اين نهضت مال شماست ؛ بلكه بايد بگوييم كه اين كودكهاي كوچك يا اين بچه هايي كه به سن بلوغ نرسيده اند يا كم سن هستند، اينها سهمشان بيشتر است ! براي اينكه اين كودكان عزيز با ضعف بنيه اي كه دارند و با اينكه كوچك هستند، ضعيف هستند مع ذلك در اين نهضت شركت كرده اند؛ پا به پاي بزرگسالان در اين نهضت شركت كرده اند و پا به پاي بزرگسالان نهضت را به پيش برده اند. سهم شما بيشتر از ديگران است . من اميد دارم به شما؛ اميد من به شما جوانان است ، اميد من به شما دبستانيهاست ، اميد من به شماست كه ان شاءالله مقدرات كشور ما بعد از اين در دست شماها باشد و شماها وارث اين كشورباشيد.
خداوند شما را ان شاءالله سلامت ، عزت ، سعادت عنايت كند؛ و ان شاءالله در سالهاي آتيه اگر امور اجتماعي باشد شماها هم شريك هستيد، نگران نباشيد؛ كه ما همان طوري كه نظر به بزرگسالها داريم ، به شماها نظر داريم و عواطف ما نسبت به شماها بيشتر بايدباشد. از خداوند تعالي سعادت همه شما را خواستارم . سلام و درود بر همه شما.