عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 499 -  بياناتي به نماينده سازمان آزاديبخش صحرا و رهنمودهايي به اين سازمان
بيانات
زمان : 17 فروردين 1358 / 8 جمادي الاول 1399
مكان : قم
موضوع : رهنمود به سازمان آزاديبخش صحرا
حضار: نماينده سازمان آزاديبخش صحرا "پوليساريو"(1)
صفحه : 499
.. . البته اينهايي كه شما گفتيد، (2) همه جرمهاي شاه است . شاه اين جرمها را در ايران بيشتر از آنجا داشته است ؛ در اينجا تمام اسلحه هايي كه از پول خود اين مردم ، تانك وتوپهايي كه از پول خود همين مردم تهيه كرده بود، خود اين مردم را به قتل رساند! ماجرايم او را مي دانيم ، و اينها هم كه شما مي گوييد جرايم حكومت اوست . و الان حكومت او نيست كه شما مي شماريد. . . قدري هم اگر سابقا بوده است ، البته با دست شاه بوده است . ما اين جرايم را مي دانيم ؛ و مي دانيد كه در خود ايران بيشتر از آنجاها اين جرايم جاري بوده است . و حالا بحمدالله دست او كوتاه شد و ملت ما پيروز شده اند.
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
و الان گرفتاري ملت ما زياد است و ما هم با همه مستضعفين كه در عالم هستند، با آنهاهمه مصاحب (3) هستيم و تمام مستكبرين را محكوم مي كنيم . و ما اگر قدرت داشته باشيم تمام مستكبرين را از بين خواهيم برد. و من اميدوارم كه اين نهضت اسلامي ايران براي همه مستضعفين سرمشق باشد كه پيروزي را به دست بياورند؛ و اين رمزي كه در ايران
صفحه : 500
خوب ، ديگر اين اموري است كه مربوط به دولت است .
[در پاسخ به بخش ديگري از سخنان نماينده پوليساريو: ]
[در پاسخ به درخواست سازمان مزبور جهت شناسايي از سوي ايران : ](6)
باعث پيروزي شد [كه ] عبارت از وحدت كلمه و اتكال به خداي تبارك و تعالي بود، درهمه ملتها پيدا بشود و آنها هم پيروز بشوند ان شاءالله .
بگوييد: (4) البته من از شما تشكر مي كنم كه اينجا آمديد و استفسار از حال ملت ما و مامي كنيد. و من هميشه دعا مي كنم براي همه مسلمين بلكه همه مستضعفين . و من اميدوارم كه هر جا كه باشيد شما، شعب (5) شما، در رفاه باشند [و] آنهايي كه ظلم مي كنند از بين بروند. و ما دعا مي كنيم خداوند شما را تاييد كند و از خدا نصرت براي شما مي خواهيم .