عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 427 -  سخنراني در جمع مردم و تاكيد بر راي به "جمهوري اسلامي "
مكان : قم
زمان : 8 يا 9 فروردين 1358 / 29 يا 30 ربيع الثاني 1399
سخنراني
موضوع : رفراندم جمهوري اسلامي
حضار: جمعي از اقشار مختلف مردم
صفحه : 427
رسالت نسل جوان
.. . خداوند شما جوانها را براي ما حفظ كند؛ شماها كه در خدمت اسلام هستيد، شماهاكه تاكنون به وظايفتان عمل كرديد، و من اميدوارم كه از اين به بعد نيز عمل كنيد. ما الان در نيمه راه هستيم . تاكنون آنقدري كه ملت ايران زحمت كشيده است ، قطع ايادي اجانب را كرده است و دزدها را تا آن اندازه اي كه لازم بوده بيرون كرده است ؛ لكن ساختن مملكت الان به عهده ما مانده است . اينها همه ذخاير را بردند و مالهاي ملت را دزديدندو چپاول كردند و بردند، و مملكت را به يك حال آشفته براي ما گذاشتند. شما هستيد كه بايد مملكت را خودتان اداره كنيد. شما جوانها هستيد كه آتيه مملكت را بايد تعمير كنيد.من از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي كنم كه همه ما را به وظايف خودمان آشنا كند. من از خداي تبارك و تعالي توفيق همه شما را مسئلت مي كنم .
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
توصيه به راي دادن به جمهوري اسلامي
برادرهاي من بيدار باشيد! هوشيار باشيد! آنهايي كه ما را به عقب راندند باز مراقبند.مملكتهايي كه مي خواهند منافع ما را ببرند باز در كمين هستند. اگر چنانچه سستي كنيد،اگر چنانچه سهل انگاري كنيد، اگر چنانچه اين نهضت را دوام ندهيد ممكن است كه خداي نخواسته باز دست آنها باز بشود. بايد همه با هم دست اجانب را كه كوتاه شده است بكلي قطع كنيد؛ ريشه هاي آنها را بيرون بياوريد. و اين با همت والاي جوانان ايران است . شما جوانها اميد ما هستيد. خداوند شماها را حفظ كند. در اين قضيه رفراندم ، كه
صفحه : 428
با روحانيين روابط داشته باشيد؛ به اين طبقه احترام بگذاريد. آنها با شما روابط داشته باشند؛ آنها هم به شما احترام متقابل بگذارند. خداوند همه شما را حفظ كند و همه براي اسلام باشيد. همه با هم به پيش براي برقرار كردن حكومت اسلامي ، جمهوري اسلامي !
والسلام عليكم و رحمه الله
سرنوشت ايران را با او تعيين خواهيم كرد، همه بايد راي بدهيد. شماها اگر براي خداراي بدهيد، اين حكومت اسلامي در اينجا مستقر خواهد شد. من توصيه مي كنم كه همان طوري كه خودم به جمهوري اسلامي راي مي دهم ، توصيه مي كنم ، تقاضا مي كنم ازشماها، كه شماها هم به جمهوري اسلامي - نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد - راي بدهيد. و به رفقاي خودتان در محل خودتان توصيه كنيد كه به جمهوري اسلامي راي بدهند، از تفرقه احتراز كنند؛ با هم برادر باشيد، با هم آشنا باشيد، رفاقت داشته باشيد، تااينكه ان شاءالله به مقصد برسيد. اين نهضت را حفظ كنيد، اين وحدت كلمه را حفظ كنيد.اتكال به خداي تبارك و تعالي پيدا كنيد.