عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 39 -  بيانات در جمع كاركنان روزنامه اطلاعات "وظايف مطبوعات و اهل قلم "
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : وظيفه خطير مطبوعات و اهل قلم
حضار: كاركنان و نويسندگان روزنامه اطلاعات
بيانات
زمان : 14 بهمن 1357 / 5 ربيع الاول 1399
صفحه : 39
موضع اسلامي شما به ما رسيده است . اميدواريم در روزنامه اطلاعات كوشش كنيدواقعيات را آنطور كه هست ، بازگو كنيد؛ و سعي داشته باشيد نوشته هاي شما در بطن انقلاب و ملت تفرقه نيندازد. اهل قلم ، وظيفه خطيري دارند و بايد هوشيار و مراقب باشند، چرا كه يك كلمه به صورت مكتوب گاه مي تواند زيانبخش باشد.
[نويسنده اطلاعات : در حكومت عدل اسلامي آزادي مطبوعات تا چه حد است ؟]
اسلام دين آزادي و آزادگي است و بديهي است مطبوعات اسلامي نيز مطبوعات آزادي خواهند بود.
[در پايان ، امام خميني درودهاي خود را به همه نويسندگان آزاده كه با مبارزات و تلاشهاي خود سهمي در انقلاب ملت ايران دارند، نثار كردند. ]
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
سعي كنيد وقتي انقلاب ملت ما يك انقلاب اسلامي است ، روزنامه شما نيز آينه اي باشد كه اين انقلاب را بازگو كند؛ بنابراين تمام تلاش شما بايد متوجه تنوير افكار ملت ازراه بيان كردن واقعيات اسلام و انقلاب ملت ايران باشد.