عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 388 -  لزوم فعاليت همه اقشار
صفحه : 388
را اسلامي كنيم و در چند روز ديگر كه رفراندم مي شود، همه ما به حكومت اسلامي -يعني به جمهوري اسلامي - راي بدهيم . من خودم رايم جمهوري اسلامي است و از همه آقايان تقاضا دارم كه همين راي را بدهند. البته همه مختارند هر رايي را مي خواهندبدهند لكن تقاضاي من از ملت اين است كه همين راي را بدهند.
و من اميدوارم كه با وحدت كلمه - شما برادرها - و با اينكه قصدتان را براي اسلام خالص كنيد، پيشرفت خواهيد كرد؛ چنانچه پيروزي تاكنون هم [از] وحدت كلمه شما[بود]، و اينكه همه براي اسلام و مقصد اين بود كه حكومت اسلامي باشد.
ان شاءالله اگر - چنانچه - جمهوري اسلامي برپا بشود، البته با تدريج ، بسياري از اموراصلاح مي شود. و اميدوارم كه همه امور اصلاح بشود؛ و مملكت مال خود شما باشد وخود شما مملكت را اداره بكنيد. من اميدوارم كه همه اقشار مملكت فعاليت داشته باشند؛و كشاورزها در كشاورزي جديت داشته باشند و خصوصا مواد غذايي را بيشتر تهيه كنند،دامدارها دامداري كنند، و تجار و كسبه كسب صحيح بكنند، گرانفروشي نكنند. از قراري كه گفته مي شود اشخاصي خيلي گرانفروشي و بي انصافي مي كنند؛ بدانند اينها كه ملت ماالان - بسياري از آنها - ضعيف هستند، بسياري از آنها در اين قضايا ضرر بردند، بسياري از آنها از پا درآمدند. اگر بنا باشد كه كاسبها باز يك گرانفروشي را راه بيندازند وبي انصافي بكنند ممكن است كه اينها صدمه زياد بخورند. من خواهش مي كنم از تمام اقشار ملت كه انصاف را نصب عين خودشان قرار بدهند، رضاي خدا را نصب عين خودشان قرار بدهند؛ خداوند به آنها بركت خواهد داد. خداوند ان شاءالله شما راسعادتمند و در دنيا و آخرت روسفيد كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
لزوم فعاليت همه اقشار