عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 360 -  ماهيت قيام
صفحه : 360
ماهيت قيام
اين قيامي كه از 15 خرداد شروع شد و تاكنون باقي است - و اميد است باقي باشد تاهمه اهداف اسلام جامه عمل بپوشد - قيامي اسلامي است ؛ قيامي ايماني است ؛ پيرو هيچ قيامي نيست . همه مي دانيم كه 15 خرداد مبداء عطفي بود در تاريخ ؛ نه پيرو نهضتهاي ديگر، قيامهاي ديگر. اين شعار بايد محفوظ باشد كه اين قيام "قيام ملي " نيست ، اين قيام "قيام قرآني " است ، اين قيام "قيام اسلامي " است . يك ملت ضعيفي كه هيچ نداشت ، درمقابل ابرقدرتها و در مقابل اين قدرت شيطاني ، كه همه چيز داشتند و تا دندان مسلح بودند[غالب شدند]، به قوه مليت نمي تواند غلبه كند؛ ملتي كه غلبه كرد براي اينكه شهادت آرزوي او بود. بعض جوانهاي من از من شهادت را طلب مي كردند و مرا قسم مي دادند كه دعا كن كه شهيد بشويم . زنهايي كه جوانهاي خودشان را دادند، افتخار بر اين
است كه در شيعه اميرالمومنين از اول پيدايش اسلام تاكنون بوده است . اسلام با حماسه شيعه هميشه مقارن بوده است . در صدر اسلام اميرالمومنين - سلام الله عليه - بزرگمرداسلام ، بزرگمرد دنيا، با مجاهدات بزرگ خود اسلام را رشد داد؛ اسلام را شكوفا كرد.اميرالمومنين - سلام الله عليه - با شيعه بزرگوار خود در جنگهاي بزرگ اسلام پيشقدم بود.اولاد طاهرين او مثل سيدالشهدا - سلام الله عليه - كه قيام و نهضت كرد و خون خود را درراه اسلام داد، يا ساير ائمه ما كه در پشت پرده تقيه ، اسلام را ترويج و قرآن را تاييدكردند؛ پس از آنها تنها طايفه اي كه با جباران و با ديكتاتورهاي عصر مقابله و معارضه كردند، همين شيعيان علي - عليه السلام - بود. قيامهاي پي درپي تا عصرهاي اخير، بازشيعيان علي - عليه السلام - بودند كه مقابل جباران ايستادند و قيام كردند. در عصر ما هم شما شيعيان بزرگ اسلام تنها طايفه اي هستيد كه در مقابل ديكتاتورها و در مقابل ابرقدرتها ايستاديد و با مشت خود و با مشت فشرده خود بر تانكها و توپها غلبه كرديد.اسلام به واسطه طايفه شيعه زنده است . قيامهاي پي درپي شيعه علي - عليه السلام - اسلام را زنده كرده است .