عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 317 -  بيانات خطاب به وزيرمختار پاكستان "مسئوليت مسلمانان در عصر حاضر"
بيانات
زمان : 14 اسفند 1357 / 6 ربيع الثاني 1399
موضوع : مسئوليت مسلمانان در عصر حاضر
حضار: وزير مختار پاكستان و خبرنگاران پاكستاني
مكان : قم
صفحه : 317
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
سلام من به ملت شريف پاكستان ، سلام و درود به شما. دستهاي ناپاك اجانب ،مسلمين را از يكديگر جدا كردند، تفرقه بين مسلمين انداختند تا استفاده كلان خودشان را بكنند و ذخاير ملي و معنوي ما را به تباهي بكشند. اين عصر، عصري نيست كه مسلمين بنشينند و نگاه كنند تا آنها را چپاول كنند. عصري است كه بايد همه مسلمين قيام كنند ودست اجانب را از ممالك خود دور كنند. مسلمين بايد همه با هم ، در صف واحد، بااجانب مبارزه كنند و حقوق پايمال شده خودشان را بگيرند و دست استعمار غارتگر را ازممالك خود قطع كنند. دولتهاي اسلامي بايد در خدمت ملتها باشند نه خداي نخواسته در خدمت اجانب .
من از دولت پاكستان مي خواهم براي ملت شيعه پاكستان احترام بيشتري قائل شود. درمملكتي كه بيش از ده ميليون شيعه هست بايد مذهب آنها هم رسمي باشد. بايد مراعات همه طبقات مسلمين بشود. از خداوند عظمت اسلام و مسلمين را خواستارم .
دولتها از سرنوشت محمدرضا پهلوي عبرت بگيرند؛ از پشت كردن به اسلام عبرت بگيرند. پشت كردن به اسلام و رو آوردن بر اجانب ، همين عاقبت را دارد.