عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 315 -  عاقبت قيام بر ضد خدا
صفحه : 315
عاقبت قيام بر ضد خدا
فايده ندارد. همه ابرقدرتها با اين مرديكه (7) بودند فايده نكرد. همه دولتهاي عربي هم بودند؛ حالا آمدند مي گويند چه و چه . همانهايي كه آن وقت برادر بودند با اين ، پشتيباني مي كردند، همه برگشتند! رويشان را برگرداندند و پشت به او كردند! الان آن وسطنشسته ، همه دولتها پشت كردند به او؛ همه ملتها پشت كردند به او. عايله خودش هم پشت كرده است به او. شما خيال مي كنيد كه الان اين از دست همان عايله و داخله خودش راحت است ؟ همان داخله ، پدرش را در مي آورد. راحتي ديگر برايش نيست .
آن كسي كه بر ضد خدا قيام كند، بر ضد احكام خدا قيام كند، آن كسي كه خيانت كندبر اسلام ، خيانت كند بر مملكت مسلمين ، عاقبتش اين است . و اين عاقبت سهلي است ؛عاقبتهاي بالاتر در كار هست . اين الان بهشتش اين است كه در دنيا باشد با همه نكبت !اين موفق به توبه نخواهد شد. من نمي گويم نبايد بشود اما نخواهد شد! حضرت سجاد -سلام الله عليه - از قراري كه منقول است به يزيد ياد داد كه از چه راه توبه كن . حضرت مي گويند: حضرت زينب فرمود، آخر به اين ! ؟[امام سجاد پاسخ فرمودند]اين موفق نمي شود به توبه . كسي كه امام را بكشد موفق به توبه نمي شود. اگر موفق مي شد به توبه صحيح ، قبول مي كرد خدا لكن نمي شود. يعني قلب جوري مي شود، قلب انسان طوري مي شود كه ديگر براي انسان امكان ندارد آن قلب را از آن طبعي كه برايش واقع شده است ، از آن ظلمتي كه برايش واقع شده است ، بتواند نجات بدهد. دعا كنيد كه انسان اينطور نشود. خداوند در قلب انسان مهر نگذارد؛ يك مهري كه ديگر نتواند خودش هم هيچ كاري بكند.
خداوند به همه شما قدرت ، سلامت ، پايداري ، پاسداري ، پاسداري از انقلاب به همه شما عنايت كند؛ اما از اين به بعد هم محتاجيم به شما. همه ما محتاج به خدا هستيم ، و مامحتاجيم به اين قوا. ما محتاجيم به اين جوانهاي برومند، جوانهاي سرتاسر ايران . شما